Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Kommunal i Norrbotten agerar under Corona covid-19

2020-04-01
Kommunal har nyligt utfört en enkät bland sina skyddsombud som arbetar inom sjukvård och äldreomsorg om bristen på skyddsutrustning och resultatet visar på att personalen känner sig extremt utsatta och har en stor oro över tillgången på skyddsutrustning. Resultaten från de som arbetar inom hemtjänsten står ut under undersökningen. 36% uppgav att det förekommit situationer där de jobbat utan skyddsutrustning under pandemin, 75% svarade att de känner oro över tillgången på skyddsutrustning och 46% svarar att det saknas skyddsutrustning för att skydda sig själv och omsorgstagare från smitta på arbetsplatsen.

Den 31 mars skickade Kommunal ut en skrivelse till Socialstyrelsen med krav på en tydlighet i att samordningsuppdraget för skyddsutrustning också ska handla om att fördela material till kommunerna och verksamheterna inom äldreomsorgen och att de hörsammar det enorma behovet av skyddsmaterial i kommunerna samt att de ser till att skyddsutrustningen faktiskt når kommunerna.

Vi har fått gehör för vissa krav, vilket vi välkomnar, men än är vi inte nöjda!

Vi kommer inte att acceptera att medlemmarna inom Kommunal ska tvingas utföra arbetsmoment där de riskerar bli smittade av covid-19.

Vi agerar.

Kommunals skyddsombud som jobbar inom hemtjänsten i Kiruna har lagt skyddsstopp då arbetsgivaren tvingat personal att utföra omvårdnadsinsatser utan skyddsutrustning trots att influensasymtom uppvisats och ingen provtagning av covid-19 skett.

Att göra skyddstopp hör inte till vanligheterna men när det föreligger omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv och hälsa, då agerar Kommunals skyddsombud.

Nu sprids pandemin covid-19 överallt i vårt samhälle och fokus är att stoppa smittspridningen. Medlemmarna i Kommunal som arbetar inom vård och omsorg är professionella i sin yrkesutövning och kräver adekvat skyddsutrustning för att kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att göra avkall på arbetsmiljö och sin hälsa.

Det är inget konstigt, de gör det för de vet konsekvenserna om utrustningen är felaktig eller om den uteblir. Dels för dem själva och dels för att de dem arbetar med att ta han om som är väldigt sköra och utsatta; de äldre och sjuka. Det är snarare att betrakta som att personalen faktiskt tar ansvar och sätter individens behov i centrum.

Kommunal är närvarande, proffsiga och handlingskraftiga.

Kommunal tar ansvar för att förhindra smittspridningen av covid-19.

För

Kommunal Norrbotten

Zara Leghissa

Avdelningsordförande