Johannes vände den onda cirkeln med visstider


2016-08-24

Att bara få tillfälliga anställningar, när man egentligen behöver en fast tjänst, är ett elände. Dessvärre ökar de här otrygga anställningarna, framför allt inom Kommunals områden.

Som visstidsanställd får du svårt att klara ekonomin, svårt att få en fast bostad och om du arbetar på timvik måste du ständigt vara flexibel och beredd att hoppa på ett jobb med kort varsel. De ständiga personalbytena påverkar arbetsmiljön för alla, även de tillsvidareanställda eftersom det krävs upplärning av alla nya och det blir brist på kontinuitet och rutiner.

Johannes Lundberg, Kommunals skyddsombud på Angereds arena, såg situationen gå från illa till värre. Det uppstod en ond spiral av tillfälliga anställningar från det att simhallen öppnade 2013. ”Allt var inte på plats när vi öppnade och det var rätt tufft för personalen, säger Johannes Lundberg. Det började med att några i personalen begärde ledigt och några slutade, då tillsattes tjänsterna bara för tre månader i taget. Det gällde även längre vikariat och lediga tillsvidaretjänster där arbetsgivaren enkelt hade kunnat anställa tillsvidare eller på ett längre vikariat.

Till slut blev arbestssituationen så påfrestande för Johannes Lundberg och hans arbetskamrater i simhallen att något drastiskt måste göras. Johannes lade då in en formell begäran, enligt Arbetsmiljölagen, om ”åtgärder av de psykosociala arbetsmiljöproblem som orsakats av de utbredda visstiderna”.

I sin skrivelse begärde Johannes Lundberg att arbetsgivare genast skulle tillsätta de lediga tjänsterna med tillsvidareanställningar och att vikariaten skulle tillsättas för den period som den ordinarie personalen faktiskt var borta, inte kortare. Han begärde också att arbetsgivaren, tillsammans med Kommunal och en utomstående sakkunnig inom området, skulle göra en plan för hur de skulle komma tillrätta med de problem som uppstått på grund av de kortsiktiga lösningarna. 

Svaret kom snabbt från arbetsgivaren och det var positivt! Inom kort hade sex personer anställts tillsvidare. Det är en stor del av personalen i simhallen, där det från början var 15 anställda och nu 17. Johannes Lundbergs begäran om åtgärder förde också med sig att det blev två tillsvidareanställningar på två andra arbetsplatser i förvaltningen. Även kravet på en åtgärdsplan togs på allvar och en sådan kom snabbt på plats.

Vi hade en helt ohållbar situation innan, personalen började vända sig mot varandra, det fanns ingen trygghet och man konkurrerade om de korta anställningarna.

”Det är klart vi är nöjda med resultatet”, säger Johannes Lundberg. ”Facklig kamp handlar mestadels att den drivs kollektivt, men ibland måste den som sitter på mandat kräva åtgärder från arbetsgivaren. Denna gång var det jag i form av skyddsombud.”

Kategorier

Dela sidan