Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Längre svarstider hos sektionerna

Just nu har vi tekniska problem med sektionernas e-post, därför kan det ta längre tid att få svar. Du kan även ringa till oss.
Stäng

Härryda misstolkar läroplanen

Emilia är en av Härrydas stolta barnskötare.
2015-04-14
Härryda kommun har valt att dra ner på antalet barnskötare, trots att läroplanen tydligt säger att både barnskötare och förskollärare krävs för barnens bästa. Sektionen har i flera år arbetat för att deras barnskötare ska få trygga tillsvidareanställningar. Läs om bakgrunden i en debattartikel i Härryda-Posten från december 2013.

Både förskolelärare och barnskötare krävs för att ge barnen pedagogisk utveckling, trygghet och omsorg. Förskollärarna ansvarar för att de pedagogiska riktlinjerna efterföljs, men arbetet med att utveckla barnen och tillgodose deras behov av omsorg utförs av hela arbetslaget tillsammans, något som framgår tydligt i vår politiskt beslutade läroplan. Det är också arbetstagarorganisationerna Kommunals och Lärarförbundets gemensamma åsikt att barnskötarnas särskilda yrkeskompetens krävs för att förena lärande med omsorg enligt målen med förskolan. Detta kommunicerade de båda förbundsordförandena tillsammans i ett brev som gick ut till alla kommuner 2011.

Trots detta har Härryda kommun valt att - inte bara dra ner på antalet barnskötare, vilket är en trend runt om i landet – utan fasa ut hela arbetsgruppen. Att verka för en kvalitetssäkrad verksamhet i förskolan är givetvis en god sak, men att endast anställa förskollärare är inte rätt väg. Tvärtom leder det till försämrade villkor både för verksamheten och för de anställda.

Barnskötare som idag saknar fast anställning kan inte heller få det eftersom de inte har den högskoleutbildning som Härryda kräver. De får däremot arbeta som vikarier på förskollärartjänster. Konsekvensen blir att ett stort antal, idag närmare 200 personer, har tillfälliga anställningar inom en verksamhet där behovet av deras tjänster finns kvar även på sikt.

Det är uppenbart att verksamheten blir lidande då de ständiga korttidsanställningarna står i vägen för kontinuitet och trygghet, något som i slutändan påverkar barnen. I Borås Tidning larmade två psykologer den 27 november om riskerna med stora, otrygga barngrupper. De menade i samma artikel att omsorgen inte bara är viktig, utan till och med bör gå före pedagogiken på förskolenivå.

Kommunal kräver att Härryda kommun tar tillvara sina barnskötares kompetens och låter dem vidareutvecklas inom sin egen yrkesroll. Härrydas agerande bryter mot såväl fastställda, statliga riktlinjer som samlad erfarenhet inom yrkesområdet.

Marie-Louise Odbro, sektionsordförande Kommunal Härryda
Eva Kärrman, avdelningsordförande, Kommunal Väst
Annelie Nordström, förbundsordförande, Kommunal

Publicerat i Härryda-Posten 6 december 2013