Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Facklig seger: Keolis och Siljan Buss stänger sina framdörrar

facklig framgång sektion Dalarna
Foto: Kommunal
2020-04-09
Huvudskyddsombudet Madeleine Wibecker och skyddsombudet Maria Jansson fick efter tre veckors kamp igenom stängda framdörrar för Keolis bussar. Även huvudskyddsombudet på Siljan Buss, Mats Gudmundson, har drivit fram detsamma hos sin arbetsgivare.

Efter tre veckors kamp med att trygga en säker arbetsmiljö för bussförarna på Keolis i Dalarna, område Borlänge och Falun fick Madeleine Wibecker och Maria Jansson i onsdags det glädjande beskedet att Arbetsmiljöverket skickat Keolis en underrättelse där de går på fackets linje.

Arbetsmiljöverket skriver:

”Vi överväger att från och med den 17 april 2020 förbjuda er att framföra buss i

linjetrafik inom trafikområdet för ovanstående arbetsställe om inte följande

villkor är uppfyllda:

  • Bussens främre dörr får inte öppnas för på eller avstigning av passagerare.
  • Det ska finnas en tydlig markering och information om att passagerare inte får vistas inom det av arbetsgivaren redan avspärrade området från de två främsta stolsraderna och fram till förarplatsen på bussen.”

Vi är båda två väldigt glada för detta besked.

Arbetsmiljöverkets besked är slutpunkten på ett omfattande arbete med att säkra arbetsmiljön som Madeleine och Maria lagt ner under de senaste tre veckorna. Det hela började med en skrivelse till arbetsgivaren där man ville få svar på ett antal frågor kring hur arbetsgivaren skulle säkra bussförarnas arbetsmiljö under coronapandemin. Man ville ha svar inom 24 timmar, vilket senare utökades med 12 extra timmar, men arbetsgivaren kom inte med några tillfredställande svar. Detta ledde till att de valde att gå vidare och fick till en inspektion från Arbetsmiljöverket, där det bland annat upptäcktes att det inte gjorts en korrekt riskanalys kring situationen.

Madeleine lyfter fram att det finns och under hela denna tid funnits en oro bland deras arbetskamrater att arbeta utan skyddsåtgärder under den situation som nu råder. Nu när beskedet från Arbetsmiljöverket kommit så säger de båda att de positiva reaktionerna varit översvallande.

Alla positiva reaktioner och tack som kommit via sms och Facebook är värt allt arbeta om vi lagt ner säger Madeleine Wibecker.

En liknande situation som Madeleine och Maria beskriver på Keolis har Mats Gudmundson, huvudskyddsombud på Siljan Buss, upplevt.

- Jag har lyft de skyddsåtgärder som behövs men arbetsgivaren menar att de inte kan göra det på grund av att det kostar för mycket.

Även Mats är glad att beskedet från Arbetsmiljöverket går på fackets linje och reaktionerna från arbetskamraterna är övervägande positiva.

Att vi lyckades med detta fick en tidigare medlem att gå med igen.