Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Telefonproblem

Kommunal Direkt - för frågor om ditt arbetsliv - går inte att nå via telefon just nu. Felsökning pågår. Du kan alltid mejla oss.
Stäng

Facklig framgång: Sektion Södra dalarna fick Försäkringskassan att dra tillbaka en medlems återbetalningskrav!

Facklig framgång i Dalarna
Facklig framgång i Dalarna
Foto: Kommunal
2019-10-21
Linda Eriksson, förtroendevald i sektion Södra dalarna på ortsexpeditionen i Säter, fick Försäkringskassan att dra tillbaka återbetalningskrav på 20 000 kr som de ställt till en av sektionens medlemmar.

Linda berättar att ärendet började 2017 när medlemmens arbetsgivare tog kontakt med sektionen angående att medlemmen behövde hjälp. Arbetsgivaren hade innan de kontakt med sektionen hjälpt medlemmen med kontakten med läkare och Försäkringskassan, men ansåg att medlemmen behövde fackets hjälp för att komma vidare i ärendet.

Medlemmen hade fått återbetalningskrav från försäkringskassan, där de krävde att medlemmen skulle betala tillbaka 20 000 kr som hen skulle ha fått i ersättning.Försäkringskassan hävdade att medlemmen hade brustit i att meddela om ändring i sin anställning då hen blev uppsagd och att de därför betalat ut för mycket ersättning. Linda och sektionen ifrågasatte detta och fick Försäkringskassan att ta tillbaka återbetalningskravet. I början av oktober fick medlemmen äntligen godkänd sjukersättning vilket sektionen firade med smörgåstårta på ortsexpeditionen i Säter.

Se alltid till att medlemmen har med sig en facklig företrädare i rehabärenden

Vilka tips vill Linda ge andra förtroendevalda som har liknande ärenden? 

Se alltid till att medlemmen har med sig en facklig företrädare i rehabärenden, för att se till att allt går rätt till. Ge stöd till medlemmen för att den ska veta vilka ersättningar och bidrag som den kan söka och hjälp medlemmen med att skicka in ansökningar för detta. Kom även ihåg att alltid ta anteckningar vid möten med exempelvis Försäkringskassan för att ha koll på ärendet och vad som hänt under dess gång.

Linda lyfter också fram att för de fackliga företrädarna som har denna typ av ärenden är det viktigt att få vidareutbildning så att man har uppdaterad kunskap.  det är även viktigt att ta också hjälp av ens sektion och avdelning för att bolla idéer och för att få stöd.

Själv tar Linda med sig flera saker från detta ärende. Först och främst är hon väldigt glad och stolt att ha fått igenom medlemmens sjukersättning. Hon påpekar även att möjligheten att få följa medlemmen under hela ärendet har varit en fördel då hon haft kunskap om hela ärendet då och även fått möjlighet att fira med medlemmen när man gått i mål. Linda lyfter fram att detta arbetssätt är bra både för medlemmen och de fackliga företrädarna i denna typ av ärenden.

För fler framgångsberättelser!