Facklig framgång: Sektion Köping fick Köpings kommun att dra tillbaka löneskuldskrav!


2019-11-22

En av sektionens medlemmar som arbetar som barnskötare fick ett löneskuldskrav från Köpings kommun på 12 000 kr. Efter förhandling fick sektionen arbetsgivaren att dra tillbaka kravet.

Sektion Köping facklig framgång
Foto: Kommunal

Bakgrunden till löneskuldskravet var att arbetsgivaren hävdade att medlemmen inte hade lämnat in sina sjukintyg i tid, vilket resulterade i att medlemmen fick lön utbetalt under en period då hen var sjukskriven. Kommunen ansåg att skulden uppgick till 12 000 kr och gav medlemmen två månader på sig att rätta till sin skuld, vilket skulle ske under november och december månad.

Enligt sektionens företrädare Anders Ejdemark var det första som sektionen gjorde efter att medlemmen tagit kontakt med dem angående löneskuldskravet att kontakta kommunen för överläggning. Under överläggningen framförde sektionen att den till skillnad från arbetsgivaren ansåg att det var arbetsgivaren som brustit i sin hantering av ärendet och inte sektionens medlem. Sektionen menade att de sjukintyg som medlemmen skickat in i tid till arbetsgivaren inte hade registrerats på rätt sätt till kommunens lönekontor vilket skapat den aktuella situationen. Under överläggningen fortsatte arbetsgivaren att hävda att det var sektionens medlem som agerat felaktigt.

För att få klarhet i var rutinen brustit framförde sektionen till arbetsgivaren att den ville ha fram all fakta i ärendet. Man tog en paus och arbetsgivaren bad att få återkomma när de fått fram mer information.  

Anders Ejdemark berättar att medlemmen hörde av sig senare samma dag och berättade att kommunen dragit tillbaka löneskulden då det framkommit att det var arbetsgivaren som brustit genom att sjukintygen inte kommit in till lönekontoret i tid. I och med detta kunde inte sektionens medlem beskyllas för försumlighet då medlemmen gjort allt hen skulle gentemot arbetsgivaren. 

Dela sidan