Facklig framgång: Medlem får ut 2,4 miljoner efter dom i förvaltningsrätten


2019-03-01

Försäkringskassan sa nej, trots att läkarna bedömde att hon inte kan jobba heltid. Nu har en medlem från Köping, tack vare envetet arbete från sektionen och LO-TCO rättsskydd, fått rätt i förvaltningsrätten.

Till vänster Camilla Dhal, fackligt förtroendevald i sektion Köping. Till höger delgivande från LO TCO rättsskydd
Camilla Dhal, fackligt förtroendevald i sektion Köping är en av dem som arbetat med ärendet.
Foto: Kommunal

− Hon är väldigt glad över de här pengarna men också över att ha fått rätt. Det har varit en tuff tid för henne, säger Camilla Dahl (bilden ovan), fackligt förtroendevald i sektion Köping.

Ärendet har pågått sedan 2016 och nu står det alltså klart att medlemmen kommer få ut sammanlagt 2,4 miljoner kronor i sjukpenning fram till sin pension. Camilla Dahl som är en av dem på sektionen som jobbat med ärendet är såklart nöjd.

–Det känns jättebra, att kunna hjälpa någon att få rätt. Det måste ha varit en svår tid ekonomiskt för henne, säger Camilla Dahl.

Allmänt sett lägger sektionen de mesta krutet på att arbeta förebyggande. Detta genom att försöka förmå arbetsgivaren att anpassa arbetssituationen för den anställda. Förhoppningen är att det inte ska behöva gå så långt som till försäkringskassan.

−  Men går det så långt att personen inte kan jobba kvar så hjälper vi till så mycket vi kan med stöd i kontakterna med försäkringskassan, säger Camilla Dahl.

Vad har ni gjort på sektionen rent konkret i det här fallet?

− Vi har hjälpt till att skriva överklaganden och sammanställa alla papper så som intyg från läkare, beslut från försäkringskassan och annan dokumentation. Sedan har vi i såklart haft kontakt med medlemmen och stöttat i den mån vi kan.

Camilla Dahl är djupt kritisk till de senaste årens dramatiska ökning av antal avslag från försäkringskassan. I Västmanland har, enligt LO, andelen avslag på sjukpenning ökat från 0,9% 2014 till  6,9% 2017 .

−  Det är bedrövligt att vi har fått ett samhälle där folk tvingas jobba trots att de är sjuka. Eller så får man gå hemma utan ersättning. Det måste till en förändring.

Den dokumentation som sektionen har samlat in har sedan legat till grund för det fortsatta arbete som ombudsmannen på avdelningen och LO-TCO rättsskydd har gjort.

− Det är oerhört viktigt att vi får in bra underlag från sektionerna och i det här fallet har sektionen i Köping gjort ett fantastiskt arbete, säger Eva-Marie Nilsson, ansvarig ombudsman på Kommunal Bergslagen.

Möjligheten att få hjälp med att överklaga beslut från försäkringskassan är en medlemsförmån. För att du ska kunna få den hjälpen behöver du ansöka hos din sektion. Kommunal kan avslå ansökan om den tillexempel kommer in försent eller om utsikterna för att kunna få igenom överklagan anses för små.   

  • Alla medlemmar i Kommunal har möjlighet att ansöka om hjälp från rättsskyddet om du fått avslag på sjukersättning från försäkringskassan.

  • För att få hjälp av Kommunal måste du ansöka om facklig rättshjälp. Det gör du via din sektion

  • Medlemmar kan få rättshjälp för alla tvister som rör arbetet, exempelvis tvist om lön, anställningsskyddstvister, rätt till arbetsskadeersättning eller sjukersättning och brott som har samband med arbetet, om det finns en rimlig chans att vinna.

  • Har du fått din ansökan godkänd så betalar Kommunal rättegångskostnaderna.

Källa:LO-TCO rättsskydd, Kommunal.se

Dela sidan