Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Facklig framgång: Bättre utemiljö för barnen ska leda till bättre arbetsmiljö för personalen

Till vänster texten: Bättre ute miljö för bättre arbetsmiljö på förskolan Freden. Till höger skyddsombudet Anneli Johansson
Skyddsombudet Anneli Johansson ser fram emot att få se sitt hårda arbete för bättre utemiljö bli verklighet innan hon går i pension.
Foto: Jonas Hasselqvist
2019-06-04
Anneli Johansson, skyddsombud på förskolan Freden i Ludvika, har mätt, skrivit 6:6a, pratat med chefer och kollegor. Anledningen? En utegård på förskolan som bokstavligt talat inte håller måttet. Den ska enligt reglerna vara 3 600 kvadratmeter, men är bara på 1200. Men nu kan det bli ändring på det efter en underrättelse från arbetsmiljöverket.

Man har nog blivit en sån där som anses besvärlig, men jag är gammal nog för att inte behöva bry mig. Jag drar om tre år, säger hon.

Förskolan Freden stod klar att ta emot sina första förskolebarn i september 2016. Tidigare har byggnaden bland annat varit polishögskola. Mycket blev bra men utemiljön, som ligger mitt i centrala Ludvika, lämnade en hel del övrigt att önska.

− Vi löser det genom att ta ut barnen på promenader, till lekplatser och en tjärn här i närheten. Men det är långt ifrån optimalt att ta med 80-90 barn ut mitt i stan. Det skapar stress både för oss och barnen, säger Anneli Johansson.

Skyddsombudet Annelie Johansson i
En av entréerna har en inhägnad på ca 2x3 meter eftersom den saknar direkt förbindelse med den inhägnade utegården
Foto: Jonas Hasselqvist

Anneli Johansson har aktivt arbetat med att få till en bättre utemiljö sedan förra hösten då hon blev skyddsombud. Hon började med att ta upp frågan med sin närmaste chef som var positiv. Inte heller förskolans hyresvärd såg några hinder för att utöka utegårdens storlek. Men högre upp i chefshierarkin stötte förslaget på patrull.

−  Argumentet emot är pengar, de säger att de inte har råd. Men det känns som det gått prestige i det här. Att cheferna säger nej bara för att.

Så när förvaltningen sa stopp, valde Anneli Johansson att gå vidare med en anmälan till Arbetsmiljöverket, en så kallad 6:6a.

− Jag hade aldrig skrivit en 6:6:a tidigare men fick bra hjälp av sektionen att göra det. Annars har jag valt att göra det mesta själv, men har hela tiden haft kollegorna bakom mig. Det har kostat på lite att kolla upp saker, skriva 6:6:an och mejla. Men det har inte kostat på så mycket i tid.

Bild på utegården
Just den här dagen var det ovanligt få barn ute
Foto: Jonas Hasselqvist

I maj kom så inspektörerna från Arbetsmiljöverket. Och de kunde konstatera att det som Anneli Johansson sagt och beskrivit stämde. I sin underrättelse skriver de bland annat:

”Förskolans sex avdelningar kan inte vara på gården samtidigt eftersom den ytan inte räcker till.

[…]

Ni har gett arbetstagarna beskedet att de kan gå iväg till andra ställen med barnen, exempelvis in i stadens centrum, runt tjärnen eller till en kommunal lekplats. Er personal upplever det som negativt att behöva lämna utegården för att kunna var ute med barnen eftersom de ibland inte vet vart de kan ta vägen från dag till dag.”

Och:

”En entré, […] saknar direkt förbindelse med den inhägnade utegården. Detta gör att arbetstagarna måste slussa ut barn med en vuxen för att leda dem till utegården. Placeringen av entrén försvårar en säker förbindelse med den inhägnade utegården vilket gör att arbetstagarna noga måste planera arbetet för att upprätthålla barnsäkerheten.”

Vägen från entrén utanför det inhägnade området till ute gården
Att varje dag ta med barnen utanför det inhägnade området till utegården är ett av stressmomenten som den bristande utemiljön innebär
Foto: Jonas Hasselqvist

Listan på arbetsmiljöproblem i Arbetsmiljöverkets underrättelse, som den allt för snålt tilltagna utegården utgör, är lång. Men kokar i grund och botten ner till att det är för många barn på för liten yta och att flera av de miljöer barnen vistas i saknar inhägnad.

− Jag brinner verkligen för det här, det är jätteviktigt för både vår och barnens arbetsmiljö. Det skulle också vara jätteskönt att fixa det här innan jag gå i pension om tre år, säger Anneli Johansson.

Arbetsgivaren har till den 10 juni på sig att komma in med synpunkter till Arbetsmiljöverket (AV). Om inget oförutsett händer kommer Arbetsmiljöverket sedan att besluta att arbetsgivaren senast den 30 september 2019 ska åtgärda problemet genom att utvidga gården.