Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Längre svarstider hos sektionerna

Just nu har vi tekniska problem med sektionernas e-post, därför kan det ta längre tid att få svar. Du kan även ringa till oss.
Stäng

Eva Kärrman: "Så lockas fler till äldreomsorgen"

2015-04-15
Överallt dras det ner på personalen och verksamheterna är slimmade, ibland förbi bristningsgränsen.

Medlemmarna vittnar om återkommande dubbelpass, alltså att man direkt går på ett till arbetspass efter att man egentligen avslutat sin arbetsdag.  De mår dåligt över att dementa blir inlåsta på avdelningar utan personal och av förändringar i schemat som ger sämre möjlighet till återhämtning.

Alltför ofta på nätterna, det är närmast en regel, måste personalen arbeta ensamma, trots att brukarna är både multisjuka och dementa. Listan kan tyvärr göras längre och det grundläggande problemet är en otillräcklig bemanning. Stress och övertidsarbete riskerar i förlängningen patientsäkerheten.

I de flesta fall beror en stor del av arbetsmiljöproblemen på att verksamheterna sänker sina kostnader genom att dra in på personalen och ta bort överlappningstiden. Men medlemmarna bekräftar också bristen på tillgänglig personal. Även då avdelningen söker vikarier för att täppa till luckor i schemat, är det inte säkert att någon finns att plocka in. Redan i dag har vi ett stort problem med bristen på yrkeskunniga undersköterskor.

Inom både vård och omsorg är en alldeles för stor andel visstidsanställda. Många saknar också yrkesutbildning. De rings eller SMSas in på morgonen och görs på det sättet till vår tids daglönare. Trots brist på kunskap och erfarenhet förväntas de axla en erfaren undersköterskas uppgifter.

Kommunals ståndpunkt i detta är att det behövs fler vägar för att öka antalet utbildade undersköterskor. Dagens brist kommer att bli galopperande den närmaste framtiden och vi menar att traineejobb med avtalsenlig lön hade varit ett sätt att komma framåt.

Traineeplatserna och de ökade satsningarna på äldreomsorgen har tyvärr uteblivit genom att den rödgröna regeringens budgeten föll. Trots det bakslaget måste våra lokalpolitiker ta sitt ansvar för att stärka kommunernas äldreomsorg, både vad gäller verksamhetens kvalitet och anställningsförhållandena för personalen.

Här är några förslag på hur:

  • Låt inte era enhetschefer stapla visstidsanställningar på varandra. Ta reda på hur det förhåller sig i era områden och ställ krav på anständiga anställningar.
  • Göteborgs löfte om tillsvidareanställning av vikarier som genomgår utbildning är ett bra exempel.
  • Skapa vikariepooler med tillsvidareanställd personal i stället för att ta in timvikarier.
  • ”Överbemanna” lämpliga arbetsplatser så att det finns luft i schemat. På så vis behövs inte timvikarier vid till exempel tillfällig sjukdom och vab. Kontinuiteten bevaras och det är kostnadseffektivt då timvikarier är dyrare.
  • Upprätta en långsiktig personalförsörjningsplan. Vi har många pensionsavgångar framför oss.

SKL uppskattar att till år 2019 behöver 24 000 nya undersköterskor rekryteras i landet. I Västra Götaland behövs 4 100. Det är långt fler än vad som i dag går ut från yrkesutbildningarna. Fler människor måste lockas att gå utbildningen för att bli undersköterska, men framför allt måste arbetslivet som väntar efter utbildningen bli mer attraktivt.

Eva Kärrman
Ordförande Kommunal Väst


Texten publicerades som debattinlägg i Ny Tid 20 februari 2015