Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Ett steg framåt för välfärden

2016-05-20
Kommunal Norrbottens avdelningsstyrelse om det nya avtalet, nuläget och framtiden.

Så har Kommunal och Sveriges kommuner och landsting tecknat kollektivavtal. Överenskommelsen under den kommande treårsperioden innebär högre realöneökningar, en extra satsning på undersköterskor och att heltid blir norm.

Avtalet är ett steg i rätt riktning för att bryta den värdediskriminering som idag finns på arbetsmarknaden, den generella löneskillnaden mellan kvinnor och män. Det är ett betydande genombrott!

Kommunals medlemmar strider kraftigt för jämställda löner, för en god arbetsmiljö, för en god kvalitet i de verksamheter de arbetar i. Brukare, patienter, anhöriga, föräldrar och medborgare ger sitt stöd. Alla är beroende och vinnare av en värdig välfärd.

Avtalsrörelsen inom SKL går nu in i fas två. De lokala förhandlingarna.

Heltid ska bli norm. Det ska inte bli till priset av delade turer, långa skift och tät helgtjänstgöring. Arbetsgivaren ska ge förutsättningar för att personalen ska kunna kombinera arbete, fritid och vila utan att det skapar ohälsa och arbetsskador.

Heltidsanställningar inom kvinnodominerade yrken är långt ifrån norm i kommunerna och landstinget i Norrbotten. Deltidsanställningar är mer regel än undantag. Branscher inom välfärdssektorn är underbemannade, sjuktalen och arbetsskadorna ökar, arbetsmiljön försämras, arbetstider skapar ohälsa och bristen på personal är ett faktum. Det är kvinnor som drabbas. Kvinnor som vid arbetslivets slut, går en fattigpensionärs liv till mötes på grund av låg lön, deltidsarbete och en dålig arbetsmiljö.  Så kan vi inte ha det!

Det går bra för Sverige och Norrbotten idag. Arbetslösheten sjunker och tillväxten ökar.
I ett samhälle där vi kan känna trygghet och ha framtidstro, måste arbetslivet vara hållbart och investeringar för och i människor måste göras.

Nu är det dags för politiker och arbetsgivare i kommuner och landsting att ta sitt ansvar.
För att skapa en trygg tillvaro, hälsofrämjande verksamheter, en god tillväxt och en värdig välfärd, ska vi tillsammans motverka ohälsa, skapa tillväxt och återväxt i Norrbotten. Ett Norrbotten som vi vill födas, leva och dö i.

Avdelningsstyrelsen i  Kommunal Norrbotten

Zara Leghissa
Eivor Sandström
Benny Persson
Siw-Britt Karlsson
Marianne Engberg
Krister Johansson
Jaana Friberg

Kategorier

Norrbotten