Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Ekonomiska drivkrafter för en hållbar hälsa i vård- och omsorgssektorn

2015-10-15
Regeringen vill genom ett samlat grepp lösa problemet med ökad ohälsa. Kommunal ser positivt på det. I den här promemorian beskrivs bakgrunden till ohälsan i vård- och omsorgssektorn. Kommunal ger också en rad förslag till hur ohälsan kan lösas, på kortare och längre sikt.

Det har länge varit angeläget att ta itu med de orsaker som skapat hälsoklyftor mellan grupper i samhället och mellan könen. Kvinnor är särskilt utsatta.  För ett friskare arbetsliv är det viktigt att arbeta bort hälsorisker i arbetsmiljön. Men det krävs även insatser för rehabilitering och arbetsanpassning. Ekonomiska drivkrafter för att minska ohälsan i vård- och omsorgssektorn behöver utgå från en tydligare beskrivning av problemet. 

I promemorian Ekonomiska drivkrafter för en hållbar hälsa i vård- och omsorgssektorn beskriver Kommunal bakgrunden till den ökande ohälsan i vård- och omsorgssektorn, bland annat diskuteras sjuknärvaron som på sikt ger ökad sjukfrånvaro. 

Kommunal ger också flera förslag till hur regeringen kan gå vidare i sin strävan mot att minska ohälsotalen, både på längre och kortare sikt.

Promemorian i sin helhet finns som pdf nedan.