Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

DEBATT. Sektionen i Värnamo skriver om förhållandena i hemtjänsten

2016-03-31
Helén Håkansson, Marie Anderberg, Maths Karlsson, Jonas Nilsson, Terese Johnsson och Petra Becker-Jernqvist skriver en debatt artikel i Värnamo Nyheter om den ohållbara situationen i hemtjänsten.

De kvinnor och män som arbetar i hemtjänsten i Värnamo kommun sliter med arbetsmiljöproblem på en helt annan nivå. De har för få arbetskamrater vilket innebär pressade arbetsscheman.

Stressen leder till psykisk ohälsa som oro, ångest och sömnstörningar, men också belastningsskador och fallolyckor. Personalen hinner helt enkelt inte med sina arbetsuppgifter och utsätts därmed för stora risker.

Det kan vara en anställd inom hemtjänsten som tvingas jäkta mellan två bostäder till den milda grad att hon ramlar i en trappa eller halkar på en isfläck, eller att man på egen hand måste hjälpa en gammal människa att duscha och då utsätts för en belastningsskada. Personalen räcker inte längre till för att vara två.

I dag väljer fler att vårdas i det egna hemmet, vilket ställer högre bemanningskrav. Många äldre som vårdas i hemmet har idag en mer komplex sjukdomsbild. Här borde ekvationen egentligen vara ganska enkel; fler äldre i behov av hemtjänst, fler multisjuka som kräver mer resurser borde rimligtvis leda till högre bemanning.

Men lösningen ser helt annorlunda ut. Många gånger löser personalen arbetsgivarens misslyckade arbetspolitik genom att inte ta raster eller jobba över utan ersättning. Och det är inte utan man tror att arbetsgivaren iskallt räknar med att personalen täcker upp. Värnamo kommun har kidnappat den egna personalen genom att bygga en verksamhet där personalen själva, genom stress och press, löser bemanningsproblematiken, men själva få stå för kostnaden i form av sjukskrivningar för psykisk ohälsa och utmatningssyndrom, eller utslitna kroppar. Detta är en oklok och ohållbar arbetspolitik som måste få ett slut.

Mer personal inom hemtjänsten är inte bara en kvalitetsfråga - utan även en arbetsmiljöfråga. Medvetenheten om det måste öka. Vi står inför framtida rekryteringsbehov, men vem ska arbeta utifrån dessa förutsättningar? Politikerna i Värnamo måste dra öronen åt sig. Det är dags att bemanna rätt och tänka på personal och vårdtagare.