Hoppa över menyn och gå direkt till innehåller
Anpassa

Dags att ta Sveriges över 80 000 barnskötare på allvar

Barnskötare och barn på Lännersta skola och förskola i Nacka
Barnskötare och barn på Lännersta skola och förskola i Nacka
Foto: Fredrik Sandin Carlson
2018-03-26
I Skolverkets förslag till ny läroplan saknas en tydlig rollbeskrivning för barnskötarna. Det är minst sagt oroväckande. Det var i fredags som Skolverkets reviderade förslag presenterades. Skolverket anger i förslaget att målsättningen varit att läroplanen för förskolan ska bidra till en hög och jämn kvalitet i Sveriges förskolor för alla barn oavsett var de är bosatta.

Kommentar till Skolverkets förslag till reviderad läroplan.

Skolverket framhåller vikten av arbetslagets gemensamma insats, men väljer samtidigt att endast specificera förskollärarnas ansvar och arbetsuppgifter. Kommunal anser att en förutsättning för att målen ska uppnås är att barnskötarnas roll också förtydligas och tydligt definieras.

Kommunal anser vidare att en risk med förslaget är att arbetsgivare fyller arbetslaget med outbildad personal och låter barnskötarnas viktiga kompetens gå till spillo. Detta är särskilt allvarligt i ett läge då en stor andel av landets kommuner uppger att de har brist på barnskötare.

Det arbete som barnskötarna utför är en förutsättning för en väl fungerande förskola. Sverige behöver fler barnskötare med schyssta villkor och möjlighet till yrkesutveckling – inte färre.

Kommunal driver att

  1. Barnskötarnas uppdrag och roll i förskolan förtydligas.
  2. Det tydligt framgår vilka som ingår i arbetslaget.
  3. Arbetslagets roll i relation till målen för förskolan förtydligas.

Utbildningsminister Gustav Fridolin gjorde följande uttalande i riksdagen 18 januari 2018: ”Jag har varit tydlig med att jag kommer att fatta beslut om en läroplan för förskolan som tydliggör barnskötarnas uppdrag. Barnskötarna ska vara en del av förskolan framåt, och de ska vara synliggjorda i förskolans läroplan.”

Kommunal förutsätter att den nya läroplanen för förskolan också ligger i linje med tidigare uttalande.