Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Dags att nominera till förtroendeuppdrag i sektion Luleå

2018-10-25
Det är dags att för dig som är medlem i Kommunal Norrbotten, sektion Luleå, att nominera till alla valbara uppdrag 2019.

Nomineringsmötet är 23 januari 2019 kl 18:30 i Sessionssalen (Stadshuset, Luleå).

Inkomna nomineringar ska fastställas på nomineringsmötet. På nomineringsmötet kan även ytterligare nomineringar ske.  De fastställda nomineringarna utgör underlag till årsmötet och där kan inga nya nomineringar ske enligt stadgarna.  Årsmötet är den 20 februari - plats och tid meddelas på nomineringsmötet.

Nomineringarna ska vara valberedningen tillhanda på sektionen senast den 9 januari 2018 kl 16.

Detta gäller för nomineringar:

  • På listan kan ni se vilka personer som är i tur att avgå, samt ej är valbar eller att det saknas person på posten. Det är till dessa poster ni kan nominera personer.
  • Personer som föreslås ska vara tillfrågade och ha godkänt nomineringen. 
  • Använd bifogad blankett för att göra nomineringarna. Kopiera blanketten vid behov.
  • Förslagen ska vara valberedningen tillhanda på sektionen senast 9 januari 2018 kl 16. Gärna i ett förslutet kuvert, märk "valberedning".

•    Skickas eller lämnas till:      Kommunal sektion Luleå, Gammelstadsvägen 5 G, 972 41 Luleå          

Det går också bra att skicka med internposten, märk bara internkuvertet med: Kommunal sektion Luleå.

Ni kan också nominera via mail: valberedningen.kommunal.lulea@gmail.com
eller sms: 070-354 00 09. 
Skriv:
- Vem som nominerar
- Var du jobbar
- Vilka du nominerar
- Var de jobbar
- De nominerades telefonnummer/mail
- Vilka uppdrag du nominerar personerna till.
                  
Valberedningen