Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Dags att nominera till förtroendeuppdrag i sektion Luleå

2015-12-07
Nu är det dags för dig som är medlem i Kommunal Norrbottens sektion Luleå att nominera till alla valbara uppdrag 2016.

Inkomna nomineringar ska fastställas på nomineringsmötet som är den 20 januari 2016 klockan 18.00 i Sessionsalen.

På nomineringsmötet kan även ytterligare nomineringar ske. De fastställda nomineringarna utgör underlag till årsmötet den 17 februari, där kan inga nya nomineringar ske enligt stadgarna.

Detta gäller:

  • På bifogat dokument kan du se vilka personer som är i tur att avgå. Det är till dessa poster du kan nominera.
  • De som föreslås ska vara tillfrågade och ha godkänt nomingeringen.
  • Använd bifogad blankett för att dina nomineringar. Du kan bara göra en nominering per blankett, så kopiera blanketten vid behov.
  • Förslagen ska vara valberedningen tillhanda på sektionen senast den 14 januari 2015 klockan 16.00. Gärna i ett förslutet kuvert märkt "Valberedningen".
  • Skicka eller lämna till: Kommunal sektion Luleå, Gammelstadsvägen 5 G, 972 42 Luleå. Jobbar du på kommunen kan du också skicka med internposten till: Kommunal sektion Luleå.

Vi ser fram emot era nomineringar!

/Valberedningen sektion Luleå