Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Svårt att nå Kommunal via telefon

Just nu kommer inte alla samtal till oss fram. Felet ligger hos extern leverantör, som felsöker just nu.
Stäng

Dags att göra heltidsarbete till norm i Västra Götaland

Dags att göra heltid till norm
Glad undersköterska
Foto: Kommunal
2018-01-19
Förra våren kom Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) överens om att heltidsarbete ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Enligt kollektivavtalet skulle handlingsplanen för varje kommun vara färdig den 31 december 2017. För oss har heltidsfrågan många bottnar skriver Jenni Moverare, ordförande Kommunal Vänerväst och Lena Dalstam, ordförande Kommunal MTG.

Att fler arbetar heltid är avgörande dels om vi ska kunna möta framtidens rekryteringsbehov och dels göra samhället mer jämställt. För det här är en tydlig jämställdhetsfråga. Deltidsarbete är betydligt vanligare bland kvinnor än bland män i alla sektorer. Det har alltså inget med typen av arbete att göra utan snarare arbetstagarens kön. Vi vet att det skiljer 3,6 miljoner kronor i livsinkomst mellan kvinnor och män på den svenska arbetsmarknaden. Huvudorsaken är just att kvinnor arbetar deltid i större utsträckning än män. För att kvinnor och män ska bli mer jämställda måste kvinnor få samma förutsättningar vad gäller arbete, både på jobbet och i hemmet. Att fler arbetar heltid bidrar till en mer jämställd arbetsmarknad och i förlängningen också ett mer jämställt samhälle.

Att få möjligheten att arbeta heltid gör också stor skillnad för den enskilde individen. Månadsinkomsten ökar, vilket underlättar när räkningarna ska betalas, du kan välja att starta ett sparande eller lägga mer pengar på favorithobbyn. Din pension blir också högre.


Men nu gäller det att skapa hållbara och hälsosamma heltider. Ingen ska tro att ett beslut om att alla ska få arbeta heltid räcker. Det är en början, sedan tar det riktiga grovjobbet vid. Många av Kommunals medlemmar har fått betala ett högt pris för de heltider som fram till idag har skapats. Stress, fler delade turer och tätare helgtjänstgöring är några av de konsekvenser som leder till att man faktiskt inte orkar arbeta heltid Det finns ingen färdig modell som fungerar för alla vid införandet av heltid. Alla kommuner och arbetsplatser är unika och det behövs tid för att lyssna in vad de anställda behöver. Går fler från deltid till heltid ställs nya krav på verksamheten. Man behöver tänka om och tänka nytt vad gäller arbetets organisation, bemanning och schemaläggning Det är en process där både politiker, tjänstemän, fackliga företrädare och medarbetare måste samverka och ha samma mål för att lyckas. Och när man lyckas blir både arbetsplatsen och arbetsgivaren mer attraktiv vilket alla vinner på.

Jenni Moverare, ordförande Kommunal Vänerväst

Lena Dalstam, ordförande Kommunal MTG

Publicerad i Mariestadstidningen 4 januari 2018