Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Avtal klart för privatanställda ambulanssjukvårdare

Nytt avtal med Vårdföretagarna för ambulanssjukvårdare.
Kommunal har tecknat ett nytt avtal med Vårdföretagarna som gäller ambulanssjukvårdare.
Foto: Fredrik Sandin Carlson
2016-09-15
Det nya avtalet mellan Kommunal och Vårdföretagarna ger ambulanssjukvårdarna inom privat vård löneökningar på i genomsnitt 690 kronor. Avtalet gäller under 13 månader från och med den 1 september 2016. Övriga ersättningar i avtalet höjs med 1,1 procent.

Arbetsgivarna inom Vårdföretagarna ville inte garantera några löneökningar alls, utan ville att alla löner skulle förhandlas på arbetsplatserna. De ville också ha ett tillsvidareavtal, det vill säga ett avtal utan slutdatum. Vi är nöjda med att vi lyckades stå emot dessa försämringar.

Skrivningarna om jour är kvar som tidigare, däremot är det allt fler arbetsgivare som tar bort jouren. I löneavtalet har det tillkommit en justering som gör att det blir tydligare hur löne- och medarbetarsamtal ska gå till och vad samtalen ska innehålla. Dessutom har en plan tagits fram för hur situationer ska hanteras där medlemmar får liten eller ingen löneutveckling.