Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Avtal klart för privat anställda inom vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (bransch E)

Delegationen för bransch E, privat hälso- och sjukvård
Delegationen för bransch E
Foto: Kommunal
2018-05-31
Efter långa förhandlingar mellan Kommunal och arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna, för medlemmar inom privat vård-, behandlings- och omsorgsverksamhet (bransch E) har vi nu kommit överens om ett nytt kollektivavtal. Avtalet gäller för två år och innehåller förutom löneökningar även en del villkorsförbättringar.

Din nya lön

I året centrala förhandlingar har Kommunal och Vårdföretagarna kommit överens om ett samlat löneutrymme om totalt 4,3 %, fördelat på 2 % för år 2018 respektive 2,3 % för år 2019.

Om du arbetar på ett företag där medellönen understiger 24 000 kronor (2018) och 24 480 (2019) kommer potten (löneutrymmet) att, istället för procent, beräknas på 480 kronor respektive 563 kronor per heltidsanställd. Syftet med modellen är att säkerställa en bra löneutveckling för alla medlemmar, även de med lägst löner. 

Utöver den generella löneökningen ska en extra lönesatsning på 0,5 % fördelas. Det är den tidigare så kallade undersköterskesatsningen som endast gick till undersköterskor. I det nya avtalet blir det möjligt för andra grupper, exempelvis skötare, att också få del av den extra lönesatsningen. Vilka som får ta del av den extra lönesatsningen på din arbetsplats kommer att förhandlas lokalt.

Dina nya villkor

  • Ibland tvingas anställda vara kvar på arbetsplatsen efter arbetstid. Det kan röra sig om situationer när det finns risk för vårdtagarens hälsa eller säkerhet. I det nya avtalet blir det tydligare hur dessa situationer ska hanteras. Du ska rapportera till arbetsgivaren senast dagen efter arbetet utförts och om det händer regelbundet ska schemaläggningen ses över. Grundregeln är att du ska få betalt för den tid du arbetar extra - aldrig arbeta gratis.
  • Om du arbetar ett pass som är sex timmar måste du idag ha rast senast efter fem timmar. Det nya avtalet öppnar för möjligheten att byta rast (obetald) mot måltidsuppehåll (betald) vilket innebär att din tid på arbetsplatsen blir kortare. Återhämtning under arbetsdagen är mycket viktigt, särskilt i verksamheter med risk för hög arbetsbelastning och stress. Alla arbetspass som är längre än sex timmar ska därför även fortsättningsvis schemaläggas med rast.
  • Att vara föräldraledig är en fantastisk förmån för både föräldrar och barn. Men en förmån som även påverkar dina kollegor på arbetsplatsen. För att din arbetsgivare bättre ska kunna planera verksamheten och bemanning innehåller det nya avtalet krav på bättre framförhållning. Du som vill vara föräldraledig ska anmäla detta till din arbetsgivare tre månader i förväg. Om du vill vara föräldraledig i samband med din huvudsemester bör du anmäla detta samtidigt som semesteransökan.
  • Att arbeta heltid är för många nyckeln till en egen försörjning och därför en av de viktigaste frågorna för ökad jämställdhet. Kommunal och Vårdföretagarna kommer fram till år 2020 att gemensamt utreda hur företagen ska kunna erbjuda högre sysselsättningsgrader samt att erbjuda heltid för nyanställda. För anställda inom kommuner och landsting har arbetet med heltidsarbete som norm kommit längre, läs gärna mer här

Vad händer nu?

Efter att det centrala avtalet nu är påskrivet väntar lokala förhandlingar. I dessa kommer din fackliga företrädare tillsammans med arbetsgivaren komma överens om vilka som omfattas av löneökningen och fastställa den gemensamma löneutrymmet. De kommer även att diskutera kriterier för den extra lönesatsningen.

Du ska ha ett individuellt samtal med din chef där ni pratar om din lön. I ditt löneavtal finns det angivet vilka kriterier som ska ligga till grund för din löneökning. Det kan t.ex. vara ansvar, samarbetsförmåga, erfarenhet eller prestation. I praktiken innebär det att det kan skilja i löneökning mellan dig och din kollega utan att arbetsgivaren har gjort fel.

Det är några steg kvar innan din nya lön kommer in på ditt konto. Avtalet börjar gälla 1 juni 2018 och du kommer om några månader att få en retroaktiv löneutbetalning. Det innebär att du först kommer att få en klumpsumma och därefter får du din nya lön varje månad. Exakt hur lång tid detta tar beror på hur snabbt din arbetsgivare kan genomföra alla samtal om lön och hur det går i de lokala förhandlingarna. Avtalsförändringarna börja gäller direkt från 1 juni 2018.    

Kommunal kommer efter lönerevisionen att säkerställa att alla pengar som avtalet anger har kommit medlemmarna till del och att det inte förekommit diskriminering. Om du upplever att du blivit diskriminerad eller fått en felaktig lön ska du kontakta din fackliga företrädare på arbetsplatsen eller din sektion.