Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Årsmöte Mellersta Norrland 160420

Sekreterare Agneta Lång, LKC Ann-Sofie Berglund och Mötesordförande Sonja Lindberg
Sekreterare Agneta Lång, LKC Ann-Sofie Berglund och Mötesordförande Sonja Lindberg
Foto: Jörgen Ölmerud
Avdelnigsordföranden Maritha Mälher
Avdelnigsordföranden Maritha Mälher
Foto: Jörgen Ölmerud
Repskapsombud för Mellersta Norrland
Repskapsombud för Mellersta Norrland
Foto: Jörgen Ölmerud
Dom ny/omvalda till styrelsen
Dom ny/omvalda till styrelsen
Foto: Jörgen Ölmerud
Den nya valberedningen i Mellersta Norrland
Den nya valberedningen i Mellersta Norrland
Foto: Jörgen Ölmerud
De avtackande revisorerna för väl genomfört arbete
De avtackande revisorerna för väl genomfört arbete
Foto: Jörgen Ölmerud
2016-04-20
Mellersta Norrland´s Årsmöte på Södra Berget Sundsvall

Ordförande  Maritha Mälher höll öppningsanförandet och öppnade mötet

Röstberättigande 81 st.

Sonja Lindberg blev vald som årsmötesordförande

Agneta Lång blev vald som årsmötessekreterare.

Möter inleddes med en tyst minut för våra avlidnamedlemmar.

Verksamhetsberättelsen, Årsredovisningen och Revisonsberättelsen genomgicks.

Beslutet blev: beviljad ansvarsfrihet för avgående styrelse.

Val till:

Kassör:
Rolf Olsson

Tre Styrelseledamöter:
Henrik Westman
Sara Sjölander
Erik Sjödin

Fyra Styrelsesuppleander:
Kristina Wåger
Ylva Åström
Leif Åström
Louise Häggqvist

Två Revisorer:
Carina Ullström
Lena Gjersvold

Fyllnadsval Revisor:
Annelie Ström

Revisorsuppleant:
Canilla Sundman

Revisorsuppleant (fyllnadsval):
Inger Nyhman

Aktoriserad Revisor:
Revisorsbolag: PWC 

Valberedning till avdelningen:
Carin Jonsson               Östersund
Margareta Strömgren Region Jämtland Härjedalen
Jan-Olov Lampinen    Lanstinget Västernorrland
Leif Eriksson                 Sundsvall Teknik & Service
Ann Runesson              Sollefteå
Cathrine Strand            Sundsvall Vård & Omsorg
Kar-Erik Skägg             Ånge

Ombudsman Pia Svedestedt pratade om Heltid som norm.
Bland medlemmarna i Kommunal är det vanligt med deltidsjobb. Tillsammans ska vi ändra på det så att alla ska kunna jobba heltid och att heltid ska vara det normala även inom Kommunals områden. Förra året startades ett projekt som driver frågan. Nu är det hög tid att involvera medlemmarna. Här finns material till medlemsmöten med tema heltid som norm.

Medlemmarna i Kommunal har ofta deltidsanställningar. Bland dem som arbetar deltid finns många som gör det ofrivilligt, de skulle vilja ha heltid men har inte den möjligheten. Det finns också frivilliga deltider. Deltidsanställningarna påverkar kvinnors ekonomi hela livet.

Ombudsman Anncatrin Ivansen pratade litegrann om avtalsrörelsen.

Årsmötet avslutades med att sjunga Internationalen