Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Årsmöte för Kommunal Mellersta Norrland 2017-04-27

Maritha Mäler öppnar Årsmötet
Maritha Mäler öppnar Årsmötet
Foto: Tommy Larsson
Mötesordförande  och Kassör Rolf Olsson redogör budgen
Mötesordförande och Kassör Rolf Olsson redogör budgen
Foto: Tommy Larsson
Carin Jonsson Valberednings lyssnar på Sara Sjölander som blev avdelningens Ordförande
Carin Jonsson Valberednings lyssnar på Sara Sjölander som blev avdelningens Ordförande
Foto: Tommy Larsson
2017-04-27
Maritha Mähler Ordförande Kommunal Mellersta Norrland öppnar dagens möte på Södra Berget Sundsvall.

Ordförande  Maritha Mälher höll öppningsanförandet och öppnade mötet.

Möter inleddes med en tyst minut för våra avlidna medlemmar.

Röstberättigande medlemmar var 61 st.

Ulf Gustavsson från Förbundskontoret blev vald som årsmötesordförande

Cicci Hedberg blev vald som årsmötessekreterare.

 

Verksamhetsberättelsen, Årsredovisningen och Revisonsberättelsen genomgicks.

Beslutet blev: beviljad ansvarsfrihet för avgående styrelse.

Val till Avdelningsuppdrag:

Ordförande på 2 år:
Sara Sjölander
 

Fyra Styrelseledamöter på 2 år:
Anna Eriksson
Michael Eriksson
Kristina Wåger
Cathrina Edström

Fem Styrelsesuppleander på 2 år:
Ann Johansson
Anders Borgelin
Elenore Gradin
Roberto Lopez
Lena Wallin

En Revisor 2 år:
Annelie Ström

Aktoriserad Revisor:
Revisorsbolag: PWC

Valberedning till avdelningen:
Carina Ullström           Östersund
Kar-Erik Skägg             Ånge
Ann Runesson              Sollefteå
Ulrika Shoja-Saffer     Timrå
Leif Ericsson                Sundsvall Teknik & Service
Cathrine Strand           Sundsvall Vård & Omsorg (valberednings sammankallande)
Margaret Bergne         Sundsvall Barn o Utbildning

Motioner:

1, Samhall förändring: 
   Att Kommunal verkar för att Samhall återgår till sin ursprungliga funktion.
   Att detta sker genom facklig och facklig/politiskt samarbete.
   Att Årsmötet tar som sin egen.

Beslut: att tillstyrka motionen.

2, Vuxen vårdutbildning på lika villkor:
     Att vuxenutbildningen för undersköterska skall vara likvärdig, alltså minst 1,5 år eller minst 1500
           poäng, detta vill vi ska gälla alla Sveriges Kommuner.
    Att Kommunal verkar offensivt för att den 
vuxna vårdutbildningen ska bli på lika villkor, oavsett
            vilken kommun man bor i.

Beslut: att avslå till första att-satsen
                att andra att-satsen anser besvarar då Kommunal redan arbetar med detta.

 

3, Frivillig tandsvårdsförsäkring:
    Att Kommual Mellersta Norrland undersöker möjligheten att teckna en frivillig
          tandvårdsförsäkring för medlemmarna.
    Att Kommual Mellersta Norrland undersäker hur många av avdelningens medlemmar som är
           intresserad av en frivillig tandvårdförsäkring.
   Att Kommual Mellersta Norrland undersäkrer/kontaktar om hur andra LO-förbund till
          ex. Papper och Metall, 
har lyckas med att teckna lokala tandvårdsförsäkringar.

Beslut: attavslå motionen

4, Medlemsutbildning:
     Att se över fler lokala medlemsutbildningar.
     Att verka för utbildningar i webbform.
     Att verka för utbildning via videolänk.

Beslut: att motionen ansers besvarad då avdelningen redan ser över utbildningar kontiuerligt.

 

Rapporter:

Ulf Gustavsson från Förbundskontoret pratade om arbetsplatsnära fackligt arbete, vi finns där medlemmarna finns och stöttar.

Mariann Persson berättade om ett projekt sektion Kramfors är delaktig i, värva medlemmar, arbetsplatsombud och bilda arbetsplatsklubbar.