Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Årsmöte för Fjällgården Lindahls Kommunal Mellersta Norrland 2017-04-27

Precidiet Sekreterare Cicci Hedberg, Ordförande Lars Thagesson, Mötesårsförande Erik Sjödin och LKC Ann-Sofie Berglund
Precidiet Sekreterare Cicci Hedberg, Ordförande Lars Thagesson, Mötesårsförande Erik Sjödin och LKC Ann-Sofie Berglund
Foto: Tommy Larson
Kommunal Mellersta Norrland
Kommunal Mellersta Norrland
Foto: Tommy Larsson
2017-04-27
Lars Thagesson Ordförande Fjällgården Lindahls Kommunal Mellersta Norrland öppnar dagens möte.

Till Ordförande för mötet valdes Erik Sjödin 
Till Sekreterare för mötet valdes Cicci Hedberg 

Det går undan med mötet, det gick igenom Verksamheten som varit, Ekonomi och Revision och beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.

Ordförande:
Lars Thagesson

Ledamöter:
Ingemar Andersson
Åke Lundström

 

Suppleanter:
Catrin Edström
Jörgen Hafstad
Rolf Henriksson
Göran Pettersson

Revisorer:
Inger Arvidsson
Leif Ericsson

Revisorsuppleanter:
Camilla Junefors Forsberg
Annelie Ström

Valberedning:
Margareta Bergne (sammankallande)
Annika Matsson
Ann Runesson

Inga motioner var inkommna.

Lars Thagessom tackar för intresset och tackar för förtroendet till ordförande igen