Arbetsmiljön vid vägarbeten


2016-12-07

En undersökning om arbetsmiljöer i gatu- och vägmiljö visar att nära hälften av Kommunals medlemmar som arbetar med vägarbeten inte känner sig trygga och visar på en mycket tuff och ansträngd arbetsmiljö. En miljö där bilister tar mindre hänsyn och där kollektivtrafiken främjas framför vägarbetspersonalens säkerhet.

Trafikverket och SKL har tillsammans tagit fram regler för hur vägar och gator ska utformas, så kallad VGU.  Reglerna är obligatoriska inom Trafikverket men frivilligt för kommuner, där det mer används som ett rådgivande dokument. 

- Det vi vill se på våra arbetsplatser är skyddsbarriärer och farthinder som får ned hastigheten och tydligare skyltning, säger Kommunals skyddsombud Sandy Westergren.

Kommunal satsar nu på mer information kring detta och under 2017 kommer man över hela landet ha extra fokus på arbetsmiljön inom branschen. Bland annat ska man se till att anordna en skyddsombudkonferens för att öka kunskapen och ge dem verktyg för att kunna genomföra förbättringar.

Kategorier

Dela sidan