Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Äntligen en trygg anställning

De fick en trygg anställning tack vare facket
Angeliqa Bäck och Alexandra Bax hade tidigare otrygga anställningar på vikariat. Nu har Kommunals sektion i Ydre förhandlat fram fasta tjänster. Dessutom är fria arbetskläder på gång.
Foto: Peter Krüger
2017-10-06
Barnskötare kan pusta ut. Förra hösten blev barn­skötarna på Österbymos två förskolor uppsagda med motiveringen att det bara skulle finnas pedagoger i verksamhet, det vill säga förskolelärare. Men Kommunal har för­handlat för sina medlemmar och nu har barnskötarna blivit fast anställda.

Ann­-Sofie Frid­lund är fackliga företrädare i Kom­munal i Ydre kommun. Hon berättar om förhandlingarna som innebar att barnskötare som hade mycket otrygga anställningar nu har fasta anställningar.

– Det var 2013 som alla dagbarnvårdarna sades upp och vi för­ handlade att barnskö­tare och dagbarnvår­dare skulle vara med på samma LAS lista.

Då tog Ydre kommun ett beslut om bara pedagoger skulle anställas på ini­tiativ av lärarfacken. Det var ett 10–15 tal som blev upp­sagda, men fick komma tillbaka i ar­bete nästan direkt för det fattades folk, eftersom kommunen inte fick tag i förskolelärare. Men då i otrygga anställningar i stället till exempel obe­hörig fritidspedagog, obehörig försko­lelärare och obehörig lärare.

– De fick en obehörig tjänst och en otrygg anställning. Dessutom blev de bara anställda på sex månader i taget. Det blev en orolig arbetssituation på förskolorna. Det påverkade arbets­ miljön negativt på arbetsplatsen och vi insåg att vi måste hjälpa våra med­lemmar. Kommunal kontaktade alla barn­skötare på de två förskolorna och frågade om de fick företräda dem i en förhandling med arbetsgivaren, alltså Ydre kommun.


– Så i höstas förhandlade vi för våra medlemmar, ett tiotal barnskötare. Det innebar att de nu har fast anställning som barnskötare.

Alexandra Bax och Angeliqa Bäck är några av de barnskötare som nu har fast anställning tack vare Kommunals agerande är mycket nöjda i dag.

– Det känns jättebra. Tidigare gick vi på konstiga vikariat och blev bara anställda på sex månader i taget, säger Alexandra.

– Det var en mycket otrygg tillvaro att vara anställd på ett halvår i taget när man har familj. Nu behöver vi inte oroa oss längre. Både Alexandra och Angeliqa kan inte förstå varför kommunen bara förordade förskolelärare till förskolorna.


– Vi jobbar i team här och alla gör samma jobb och det fungerar jättebra.

Nu har de båda barnskötarna bara en önskan – att få fria arbetskläder.

– Vi använder ju våra egna kläder och det sliter på dem. Vi skulle behöva ha fria arbetskläder både för utebruk och inomhus. Men vi tror att det är på gång.

– Ja, det stämmer. Vi har förhandlat även om det med Ydre kommun. Nu är 300 000 kronor fastslagna i kommunens budget till arbetskläder för förskolans personal. Så någon gång under hösten får förskolepersonalen fria arbetskläder, säger Ann-Sofie Fridlund.

Text: Lilian Haraldsson