Äntligen arbetskläder för personal inom vård och omsorg i Malmö


2020-04-28

25 års facklig kamp har i dag nått fram till att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden i dag har fattat beslut om att alla som arbetar inom vård och omsorg i Malmö får arbetskläder. Det gäller såväl hemtjänstpersonal som dem som jobbar på särskilt boende.

Facklig framgång i Malmö när personal inom vård och omsorg får arbetskläder.
Från vänster : Gunilla Bergeling , Johanna Nilsson , Bahriye Yüzügüldü , Irene Olsson från Mellanhedens hemtjänstgrupp i Malmö
Foto: Monica Brundin Danielsson

- Det är en facklig seger som heter duga och ett beslut som landat i det enda rimliga, säger Ewa Glimhed, ordförande för Kommunal sektion Malmö vård och omsorg.

Personalen har hittills och under alla år själv fått köpa sina arbetskläder själva, något som sektion Malmö vård och omsorg ända sen tidigt nittiotal kämpat för att förändra av olika skäl.

Hygien och arbetsmiljö

Rätten till arbetskläder handlar om att vårdtagarna ska veta vem det är som besöker dem och om yrkesstolthet. Men främst handlar det om hygien och arbetsmiljö. Och sist men inte minst om jämställdhet - i manligt dominerade jobb är detta en ickefråga - där finns arbetskläder.

- Det har varit en lång resa. Att vi nått ända fram visar att det handlar om att hålla i och inte släppa taget om de viktiga och avgörande frågorna, säger Monica Smidje, facklig företrädare som är den som längst och mest arbetat med frågan.

Dela sidan