Almega Tjänsteförbunden hemserviceföretag


2021-01-27

Kommunal har tecknat kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Almega Tjänsteförbunden hemserviceföretag. Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden.

Pratbubbla med texten Avtal klart!
Foto: Kommunal.

Avtalet i korthet

Kollektivavtalet gäller från och med den 1 januari 2021 till och med den 30 september 2023. Avtalsvärdet är 5,4 procent.

Löneökningar

1 maj 2021 höjs lönerna med ett utrymme om 643 kr

Detta sker genom att 257 kronor betalas ut till alla och 386 kronor läggs i en pott och förhandlas lokalt. (Siffrorna är baserade på heltid och fördelningen sker enligt din anställningsgrad).

Om inte de lokala förhandlingarna är klara den 1 juni 2021 utgår ytterligare 193 kronor generellt och arbetsgivaren lägger 193 kronor.

1 september 2022 höjs lönerna med ett utrymme om 527 kr 

Detta sker genom att 211 kronor betalas ut till alla och 316 kronor läggs i en pott och förhandlas lokalt. (Siffrorna är baserade på heltid och fördelningen sker enligt din anställningsgrad).

Om inte den lokala förhandlingen är klar den 1 november 2022 utgår ytterligare 158 kronor generellt och arbetsgivaren lägger 158 kronor. 

Lägstalöner

  • 1 maj 2021 med ett utrymme om 643 kr. 
  • 1 september 2022 höjs lönen med 527 kr.

Särskilda ersättningar 

Särskilda ersättningar höjs vid revisionstillfällena med 2,90 procent respektive 2,31 procent.

Övrigt

Parterna är dock överens om att göra ett partsgemensamt arbete under avtalsperioden. En arbetsgrupp införs på avtalsområdet med syfte att få flera företag inom branschen att teckna kollektivavtal.

Dela sidan