Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Fortkörningslösningar ifrågasätts

Stephan Gard
Stephan Gard.
Foto: Kommunal Stockholms län
2018-12-20
Farten är ett problem för många bussförare. Det visar hastighetsobservationer som Keolis låtit göra på bussar. Stephan Gard, skyddsombud vid ett av Keolis garage i Stockholm, ifrågasätter vad mätningarna leder till.

Vad tycker du om Keolis mätningar?

Jag har inget emot att NTF mäter hastigheten på fordon som exempelvis kör förbi en skola där det är 30 km/h. Det jag reagerar på är att om man råkar köra 3 km för fort så blir man inkallad till sin chef för ett samtal, och efter samtalet får man skriva under ett dokument kallat "medvetandegörande".

Keolis hotar sedan med att upprepade eller allvarliga hastighetsöverträdelser kan leda till arbetsrättsliga åtgärder.

Vad är det som orsakar fortkörningarna?

Det kan finnas flera orsaker:

Om mätningen görs i nedförsbacke och man inte bromsar tillräckligt så kan bussen komma upp i högre hastighet än den som råder enligt hastighetsbegränsningen.

I uppförsbacke kan bussens växellåda växla ner och då kan man också komma upp i högre hastighet.

Man kanske vill köra om en cyklist och göra en säker omkörning, då kanske man råkar köra 3 km för fort.

Det föraren inte ska göra är att stirra på hastighetsmätaren för att säkerställa så att denne inte kör för fort, för då har föraren inte koll på övriga trafikantgrupper och väghinder.

Hur tycker du att Keolis ska lösa det?

Dåligt uppmätta körtider kan göra så att vissa förare försöker hålla tidtabellen istället för hastigheten. Därför är det viktigt att man som förare kan meddela fel och brister genom att fylla i en så kallad "tillbudsrapport", men det är det knappt någon förare som gör. Det kan ta flera år innan en körtid på en viss sträcka ändras till en längre och mer verklighetsanpassad körtid.

Detta behöver göras snabbare och effektivare, och då skulle färre köra för fort.

Är geofencing, det vill säga automatisk begränsning av hastigheten i vissa zoner, ett alternativ?

I Stockholm har man prövat geofencing och där fungerade inte tekniken fullt ut. Förarna hade olika uppfattningar om det, vissa tyckte att det var stressigt eftersom de hade svårt att hålla tidtabellen medan andra tyckte att det var rätt så skönt att bussarna inte gick att köra snabbare än 30 km/h. Skyddsombuden i Stockholm ska diskutera frågan om geofencing i början på nästa år.

Fotnot: Den ansvariga ombudsmannen för branschen informerar om att frågan om fortkörning och eventuella repressalier kommer att tas upp med Keolis via den centrala MBL-gruppen.