Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Frågor och svar om korttidspermittering

Frågor och svar om Korttidspermittering

Vad är korttidsarbete och korttidspermittering?
Från och med den 16 mars 2020 har vi ett nytt system för statligt stöd till företag som drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter på grund av minskning av efterfrågan. Arbetsgivaren ansöker om statligt stöd för att täcka delar av sina lönekostnader, och du som anställd får din arbetstid minskad men din lön minskar inte i samma grad.

Vad innebär reglerna om korttidspermittering i praktiken?
Korttidspermitteringen kan ske i tre fasta steg, det är inte möjligt att avtala om andra varianter av korttidspermittering inom ramen för lagen. Avtalet om de olika stegen träffas i det lokala avtalet mellan Kommunal och arbetsgivaren, inte med dig som anställd.

De olika stegen är:
Om du går ner till 80 % arbetstid får du 96 % av lönen.
Om du går ner till 60 % arbetstid får du 94 % av lönen.
Om du går ner till 40 % arbetstid får du 92,5 % av lönen.

För vilka arbetsgivare gäller reglerna om korttidspermittering?
Utgångspunkten är att alla företag omfattas av reglerna om korttidspermittering. Verksamhet som till övervägande del är finansierad av offentliga medel är undantagen från reglerna om korttidspermittering.

Vad behöver arbetsgivaren göra för att få statligt stöd?
För att få statligt stöd krävs att den enskilde arbetsgivaren gör en ansökan hos Tillväxtverket. För att Tillväxtverket ska godkänna ansökan måste följande kriterier vara uppfyllda:

arbetsgivaren har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter, 

de ekonomiska svårigheterna har orsakats av något förhållande utom arbetsgivarens kontroll,

de ekonomiska svårigheterna inte rimligen hade kunnat förutses eller undvikas, och

arbetsgivaren har använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft.

Hur träffas ett avtal om korttidspermittering?
För att en arbetsgivare som omfattas av kollektivavtal ska kunna använda sig av korttidspermittering måste det finns ett centralt avtal om korttidspermittering mellan den arbetsgivarorganisation som arbetsgivaren är medlem i och den fackliga organisationen. Därefter måste den enskilda arbetsgivaren träffar ett lokalt avtal om korttidspermittering där det anges vilka arbetstagare som omfattas av korttidspermitteringen samt på vilka nivåer.

Vilka centrala avtal om korttidspermittering har Kommunal träffat?
Per den 25 mars har Kommunal träffat avtal med: Almega Tjänsteföretagen, Almega Tjänsteförbunden, Arbetsgivaralliansen, Gröna arbetsgivare, KFO, Visita och Sobona.

Vad gäller för korttidspermittering om min arbetsgivare saknar kollektivavtal?
Korttidspermittering med statligt stöd kan användas även av en arbetsgivare som inte har kollektivavtal, dock ser förutsättningarna lite annorlunda ut. Om du arbetar på en arbetsplats utan kollektivavtal och arbetsgivaren vill teckna avtal om korttidspermittering så kan du ta kontakt med din sektion för rådgivning.

Får jag behålla min sjukpenninggrundande inkomst (SGI) även om det införs korttidspermittering på min arbetsplats och jag går ner i tid?
Om korttidspermittering införs på din arbetsplats inom ramen för lagen om korttidsarbete med statligt stöd behåller du den sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som du hade innan du gick ner i tid.

Kan jag få a-kassa för den del av tiden jag inte jobbar med stöd av korttidspermittering?
Nej, reglerna om arbetslöshetsförsäkring innebär att den som deltar i inte kan få arbetslöshetsersättning för arbetstidsminskningen. Om du har närmare frågor om din rätt till arbetslöshetsersättning, bör du vända dig till din a-kassa.

Kan visstidsanställa med till exempel 6 månaders anställning omfattas av avtalet om korttidspermittering?
Ja, även tidsbegränsat anställda arbetstagare kan omfattas av korttidspermittering med stöd av lag.

Har man rätt att ta något annat jobb de dagar man inte jobbar?
Nej, man har ingen given rätt att ta annat jobb under tiden med korttidsarbete med statligt stöd. Lojalitetsplikten gentemot arbetsgivaren består alltjämt, så det behövs i så fall ett godkännande från arbetsgivarens sida.

Kan korttidspermittering användas under uppsägningstiden?
Nej, i de avtal som Kommunal har tecknat finns ingen sådan möjlighet.

Kan jag vägra korttidsarbetet och istället bli uppsagd?
Om korttidspermitteringen har stöd i centralt och lokalt kollektivavtal, så gäller det. Vägrar du trots det ställa upp på korttidsarbetet så kan det anses utgöra arbetsvägran och saklig grund för uppsägning (personliga skäl).