Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Ny metod tar fackliga frågor närmare medlemmarna

"Kommunal borde synas mer på arbetsplatsen och fånga upp engagerade medlemmar"  föreslår Magnus i Eskilstuna
"Kommunal borde synas mer på arbetsplatsen och fånga upp engagerade medlemmar" föreslår Magnus i Eskilstuna
Foto: Kommunal
Det fackliga arbetet måste komma närmare medlemmarna. Det har blivit tydligt i flera förslag från medlemmar som kommit in till Tuppen. Kommunal har redan tidigare på prov arbetat med en ny metod för fackligt arbete som kallas organisering. Nu skruvar vi upp takten i organiseringsarbetet i hela landet.

Helene Lindahl är gruppchef på Kommunals organisationsutvecklingsenhet. Hon ser fram mot en spännande höst då Kommunal förändrar arbetet med organisering.

Vad innebär den nya metoden?

- Kommunal ska vara ett bollblank för medlemmarna när de ska driva förändring på sina arbetsplatser. När medlemmarna själva är engagerade blir vi starka. Det gör man genom att tillsammans med arbetsplatsombud och skyddsombud komma fram till vad man vill förändra, och driva de frågorna i dialog med arbetsgivaren.

Vad är det som är nytt i detta sätt att arbeta?

- Det handlar om samtalsmetodiken. Genom att ställa öppna frågor kan vi få en bild av vad som är viktigt på arbetsplatsen. Då kan vi ge medlemmarna verktyg att jobba med förändringar tillsammans med sina arbetskamrater. Vi vill ha aktiva medlemmar och förtroendevalda på varje arbetsplats.

Vad händer nu?

- Just nu jobbar tretton sektioner, en från varje lokalavdelning, med att se över hur de arbetar och hur de ska förändras till att mer vara en serviceorganisation för medlemmar och ombud på arbetsplatserna säger Helene Lindahl.

- Vi har också jobbat fram en utbildning som vi nu testar för att rusta våra sektioner för det nya arbetssättet. Målet är att så småningom kunna erbjuda utbildning till alla personer som har ett förtroendeuppdrag. Syftet är att vi ska få fler aktiva på arbetsplatserna och att medlemmarna får bättre möjlighet till inflytande och påverkan på sitt arbete. Det kommer göra Kommunal till en starkare fackförening i framtiden.

Resan mot framtidens Kommunal

Genom medlemsdialogen Kommunal vaknar har vi fått in många kreativa förslag, rättmätig kritik, kunskap om problem vi inte varit medvetna om och förslag på saker vi redan satt igång att jobba med. Läs mer om resultatet och det fortsatta arbetet under kommunal.se/framtiden.