Hoppa över menyn och gå direkt till innehåller
Anpassa

Kommunals åtgärdsplan efter mediernas granskning 2016

Kommunals åtgärdsplan efter mediernas granskning
Foto: Kommunal
I samband med Aftonbladets granskning i januari 2016 presenterade Kommunal en offensiv åtgärdsplan för att komma till rätta med de brister som granskningen avslöjat. Samtliga punkter i planen är avbockade. Vi kommer att fortsätta utveckla våra regelverk, vår kultur och vårt arbetssätt så att Kommunal alltid är ett fackförbund som tål att granskas och sätter medlemmarnas nytta i fokus.

Kulturförändring - medlemsdialog

Plan: Gyllene regeln – Vi ska alltid kunna se medlemmarna i ögonen och stå upp för att det vi gör är bra för medlemmarna.

 • Utpekat som prioriterad ledarskapsfråga av nya ledningen
 • Kommunal har påbörjat ett stort förändringsarbete, med bland annat en medlemsdialog inledd under 2017
 • Långsiktig strategi för Kommunals förändringsarbete har formulerats av en strategigrupp, utsedd av förbundsstyrelsen och sammansatt av förtroendevalda och anställda på Kommunal. Läs mer här

Policygenomgång

Plan: Översyn av Kommunals policy för alkohol, resor, lägenheter, representation och gåvor.

 • Ny alkoholpolicy genomförd – Kommunal betalar ingen alkohol
 • Ny policy med skärpta regler för representation och gåvor genomförd
 • Ny bostadspolicy genomförd – bostäder går till ombudsmän som flyttar till Stockholm från andra delar av landet eller till den allmänna bostadskön
 • Ny resepolicy genomförd – alltid ekonomiklass vid resor
 • Ny policy, Förhållningssätt för att förebygga sexuella trakasserier genomförd

Mer professionell organisation

Plan: Internrevision ska genomföras och rapporteras till förbundsstyrelsen. En tydlig gränsdragning mellan förtroendevalda och experter och en tydligare rollbeskrivning för förbundskassören.

 • Internrevisionen har genomförts
 • Rollen som förbundskassör har slopats
 • Rollen som ekonomichef har förstärkts
 • Möjlighet till avgångsvederlag för ledningen har tagits bort vid framtida rekrytering
 • En arbetsgrupp har jobbat med breddat uppdrag för revision
 • Tydligare struktur för förbundsledningens arbete i relation till organisationen

Visselblåsartjänst

Plan: Permanent funktion för visselblåsning senast i april 2016

 • Visselblåsartjänsten lanserades i maj 2016 och är en metod för att fånga upp signaler om allvarliga missförhållanden

Förändringar i handelsbolaget Lyran

Plan: Ny ordförande och ny styrelse. Bolagsform och ägardirektiv ses över. Avveckla Kommunals engagemang i Metropol Palais.

 • Ny ordförande och styrelse utsedd våren 2016
 • Lyran får fem år på sig att gå med vinst
 • Bolaget Lyran har delats upp i två, ett bolag för fastigheterna och ett för driften
 • Metropol Palais har stängt

Översyn av struktur för fastighetsinnehav

Plan: Översyn av Kommunals struktur för fastighetsinnehav och förvaltning

 • Översyn av Kommunals fastighetsbestånd genomförd
 • Lyran har delats upp i två bolag, ett bolag för fastigheterna och ett för driften
 • Axelsviks gård på Marholmen är avyttrad