Hoppa över menyn och gå direkt till innehåller
Anpassa

Kommunals åtgärdsplan efter mediernas granskning

Checklista för åtgärdsplanen.
Samtliga punkter i planen är nu avbockade men förändringsarbetet fortsätter.
Foto: Kommunal
I samband med Aftonbladets granskning i januari 2016 presenterade Kommunal en offensiv åtgärdsplan för att komma till rätta med de brister som granskningen avslöjat. Samtliga punkter i planen är nu avbockade. Vi kommer att fortsätta utveckla våra regelverk, vår kultur och vårt arbetssätt så att Kommunal alltid är ett fackförbund som tål att granskas.

Inventering av brister

Plan: Permanent funktion för visselblåsning senast i april 2016

 • Tjänsten lanserades i maj 2016. Ungefär ett meddelande per vecka har kommit in sedan dess, men inget som har krävt några större åtgärder
 • Visselblåsartjänsten är en metod för att fånga upp signaler om allvarliga missförhållanden
 • Ett komplement till ett öppet samtalsklimat och uppdaterade gemensamma riktlinjer

Förändringar i handelsbolaget Lyran

Plan: Ny ordförande och ny styrelse. Bolagsform och ägardirektiv ses över. Avveckla Kommunals engagemang i Metropol Palais.

 • Ny ordförande och styrelse utsedd
 • Lyran får fem år på sig att gå med vinst
 • Bolaget Lyran ska delas upp i två, ett bolag för fastigheterna och ett för driften
 • Metropol Palais har stängt

Kulturförändring

Plan: Att alltid kunna se medlemmarna i ögonen och kunna stå för att det Kommunal gör är bra för medlemmarna ska vara den ”gyllene regeln”.

 • Utpekat som prioriterad ledarskapsfråga av nya ledningen
 • Ett löpande arbete som vi aldrig kan tappa fokus från
 • Handlar om att i stort och smått leva som vi lär

Policygenomgång

Plan: Översyn av Kommunals policy för alkohol, resor, lägenheter, representation och gåvor.

 • Ny alkoholpolicy – Kommunal betalar ingen alkohol
 • Ny policy med skärpta regler för representation och gåvor
 • Ny bostadspolicy – bostäder går till ombudsmän som flyttar till Stockholm från andra delar av landet eller till den allmänna bostadskön
 • Ny resepolicy – alltid ekonomiklass vid resor

Översyn av struktur för fastighetsinnehav

Plan: Översyn av Kommunals struktur för fastighetsinnehav och förvaltning

 • Vi har rekryterat en person med ansvar för att se över fastighetsbeståndet
 • Lyran ska delas upp i två bolag, ett bolag för fastigheterna och ett för driften
 • Axelsviks gård på Marholmen går till försäljning

Mer professionell organisation

Plan: Internrevision ska genomföras och rapporteras till förbundsstyrelsen. En tydlig gränsdragning mellan förtroendevalda och experter och en tydligare rollbeskrivning för förbundskassören.

 • Internrevisionen har genomförts
 • Rollen som förbundskassör har slopats
 • Rollen som ekonomichef har förstärkts
 • Avgångsvederlagen för ledningen har tagits bort
 • En arbetsgrupp har jobbat med breddat uppdrag för revision
 • Tydligare struktur för förbundsledningens arbete i relation till organisationen