Undersköterskeutbildning

Vi behöver en undersköterskeutbildning som är lika över hela landet. Det är dags att höja kvaliteten på utbildningen samt ganska snart se till att vi får en legitimation på vårt yrke. Som det är idag har vi snart inga riktiga undersköterskor kvar! Pia, Värmdö

Tobias kommentar

Hej Pia! Ditt förslag är även för oss en prioriterad fråga! Vi driver frågan om legitimation för undersköterskor, och vill se en legitimation som kopplas till utbildningen. Vi arbetar för att Vård- och omsorgsprogrammet och motsvarande vuxenutbildning ska leda till en legitimation, och utbildningen regleras så att alla som utbildar sig till undersköterska ska läsa samma kurser i hela landet.

Förena personliga assistenter

Vi är många assistenter som jobbar i ensamhet. Vi önskar någon form av sammanslutning! /Ann-Marie, Örebro

Tobias kommentar

Hej Ann-Marie! Jag kan verkligen förstå att detta kan vara ett problem. Vi håller för närvarande på att se över detta och planerar för en mötesplats på webben för personliga assistenter för att underlätta nätverkande och kommunikation. Kanske det kan vara en bra början?

Arbetskläder barnskötare

Jag tycker att Kommunal behöver driva frågan om arbetskläder till barnskötare. Det är en jämställdhetsfråga! I mansdominerade yrken, som t ex parkarbetare är det en självklarhet. /Anna, Falkenberg

Tobias kommentar

Hej Anna! Jag håller verkligen med dig om detta! Vi har också prioriterat denna fråga i avtalsyrkanden under året. Vi lyfter också frågan om vikten av arbetskläder i alla forum. Jag blir alltid glad när jag läser om kommuner som infört arbetskläder för barnskötare, det visar att vårt arbete ger resultat. Självklart ska vi fortsätta i samma anda.

Satsa på arbetsplatsombud

Det är väldigt lite uppmuntran för AO och dåligt med vidareutbildning. AO måste få mer möjlighet att diskutera och lära av varandra - ensamma på sin arbetsplats kommer man långt bort från facket. Även om man alltid kan vända sig till sin sektion så behöver man prata med andra AO för att höra vad de andra varit med om. /Anette, Motala

Tobias kommentar

Hej Anette! Vi håller helt med - vi måste satsa mer på AO! En ny utbildning blir snart klar. Den ger AO tydligare uppdrag för att organisera medlemmar på arbetsplatsen och driva frågor tillsammans. Vi ser också över hur AO-träffar ska vara utformade, kanske i bransch eller yrke, mer utbyte och diskussion mellan ombuden. Vi tittar också på hur vi bättre kan nå ut med information, via mail och andra digitala kanaler.

Kommunalkortet

De erbjudanden som erbjuds på Kommunalkortet riktar sig mest till de som är äldre/barnfamiljer. Det finns inte ett enda erbjudande som jag som ung känner ett behov av. Ett exempel skulle kunna vara mer vardagsinriktade erbjudanden som gör att man använder sig av kortet mer regelbundet. Fika/mat och bio är sådant som alltid lockar. Det ska vara lätt att använda kortet och känna att man får ut ett värde av det. /Jasmin, Sundsvall

Tobias kommentar

Stort tack för dina synpunkter. Du har rätt i att vi har en stor grupp medlemmar som inte tillhör kategorin äldre/barnfamiljer. Vi har en hel del bra erbjudanden inom resor och upplevelser som kanske fungerar för de flesta, men vi arbetar med att förhandla fram bra erbjudanden inom t ex dagligvaruhandeln och hoppas vi ska få några företag intresserade. Vi tar med oss dina förslag med fika och bio och ser vad vi kan ordna!

Mötesteknik

Jag föreslår att Kommunal erbjuder medlemmarna en kurs om mötesteknik och etik för att underlätta och förstå medlemsmöten man blir kallad till. / Sebastian, Stockholm

Tobias kommentar

Tack för ditt förslag! Mötesteknik och all formalia kring möten är inte alltid självklart för alla. I dagsläget har vissa sektioner valt att ta med mötesteknik som en del av sina medlemutbildningar. Passa på att fråga din sektion också om de kan göra det.

Bioreklam

Hej! En idé skulle vara att Kommunal tillsammans med andra fackföreningar gör en reklamfilm som visas på bio. Där skulle flera olika yrken kunna presenteras tillsammans med respektive fackförening. Då skulle fler unga kunna nås med budskapet om att det är viktigt att vara med i facket. / Johanna, Partille

Tobias kommentar

Hej! Det låter som en rolig idé! Jag vet att LO har gjort flera korta tecknade filmer som finns på Youtube. Några har också visats på bio. Ditt förslag skulle helt klart göra Kommunal mer synligt i de här filmerna.

Tydlighet i lönemodellen

Det som ingår i Kommunals lönemodell måste bli mer tydligt. Vi som anställs som behandlingsassistenter får mer och mer ansvar. Extrauppgifter som inte värderas i lön. Det är irriterande när arbetsgivaren säger att Kommunal sätter min lön och att jag inte har rätt att löneförhandla. / Ann-louise, Köping

Tobias kommentar

Hej! Givetvis ska allt du gör i jobbet värderas i lön. Arbetsuppgifterna och ansvarsområden ska vara tydliga. Du har förstås helt rätt i att Kommunal inte sätter lönerna. Det är upp till arbetsgivaren att ta sitt ansvar för att det går rätt till. Jag föreslår att du tar kontakt med din lokala sektion och frågar om de kan hjälpa dig att löneförhandla.

Arbetsplatsombud

Ni behöver bli bättre på att kräva mer av AO/SOn. Min fackliga representant är under all kritik. Det ger inte Kommunal ett bättre anseende på min arbetsplats. Det måste bli lättare att sätta av och välja ny AO/SO om den man har ej ”duger”./ Ammie

Tobias kommentar

Hej, vad tråkigt att höra. Det ska givetvis inte vara så. Det är viktigt att du och dina kollegor alltid känner er trygga hos Kommunal. Du ska också känna att du kan vända dig till din sektion om du upplever problem på din arbetsplats. Därför kanske det är bättre att du tillsammans med dina arbetskamrater först pratar med den fackliga representanten innan ni helt bestämmer er för att den har förbrukat ert förtroende. Sektionsföreträdare kan vara ett bra stöd för att reda ut situationen.

Schema

Vi vill se våra schemaomläggning innan det skickas till facket för godkännande. Vi har inget att säga till om när det gäller scheman och det kan väl inte vara rätt? Vi får bara ett nytt schema i handen två veckor innan det nya ska gälla. / Maria, Lund

Tobias kommentar

Hej Maria, jag förstår att du är frustrerad. Två veckor känns som väldigt kort att planera sin tid på. Reglerna är utformade på det viset och facket kontrollerar att schemat inte bryter mot kollektivavtal och andra regelverk. För att kunna påverka föreslår jag att du och dina kollegor arbetar med det här tillsammans på arbetsplatsen. Ta hjälp av ert fackliga ombud!

Illustrationer

Jag skulle uppskatta om simhallsyrket fick vara med i diverse illustrationer. Senast jag fick en broschyr från Kommunal var de flesta yrkeskategorier med; barnskötare, undersköterskor, skorstensfejare, men ingen simhallsarbetare. Kommunal är en förening för alla – visa det! / Lena, Motala

Tobias kommentar

Hej, du har rätt i att Kommunal är en stor förening – med väldigt många olika yrkeskategorier, närmare bestämt runt 230 olika yrken. Det blir ju lätt så att de stora grupperna syns mest i vår kommunikation, men inom organisationen arbetar vi aktivt med alla yrken! Självklart ska vi bli bättre på att visa upp hela vår bredd - vi tar med oss detta!

Nattarbetare

Är det rätt att nattarbetare som är fackligt förtroendevalda ska förlora pengar när dom är med på samverkansmöten dagtid? Tiden ersätts inte med det förlorade ob:t trots att mötena sker utanför en nattarbetares ordinarie arbetstid utan läggs bara in i årsarbetstid. Gäller inte förtroendemannalagen när man har årsarbetstid? / Linda, Kalmar

Tobias kommentar

Hej, det framgår tydligt i förtroendemannalagen att den förtroendeman som utför fackligt uppdrag på den egna arbetsplatsen ska ha kvar sina anställningsförmåner. Om det är utanför ordinarie arbetstid ska ersättning utgå som om man hade arbetat. Kontakta gärna din sektion för att få hjälp att reda ut detta!

Lönedumpning

Läste om företaget som kallas selfiejobs häromdagen och blev förstås bestört! Inte minst för våra ungdomar som ska ut i arbetslivet. Vi som är ett stort fackförbund måste kunna via LO påverka att såna här företag inte får finnas. Våra förfäder inom LO skulle snurra många varv i sina gravar om de fick se detta. Hoppas du lyckas! / Kerstin, Linköping

Tobias kommentar

Hej Kerstin! Varmt tack för ditt förslag. Flera nyhetssajter har rapporterat om företaget Selfiejobs och hur de uppmuntrar ungdomar att själva ange den lägsta lön som de kan tänkas jobba för. Som fackförening kommer vi att alltid göra vårt bästa för att kollektivavtal, eller kollektavtalsliknande villkor ska gälla på svensk arbetsmarknad. Det är vårt främsta verktyg mot lönedumpning.

Semester vid födelsedag

När man är anställd och fyller jämt, exempelvis 50 år, bör man automatiskt få vara ledig den dagen som en present. /Kent, Norberg

Tobias kommentar

Ja, det tycker jag absolut. I dagsläget finns det redan i vissa kollektivavtal. Men givetvis bör vi ha det som avtalsyrkande inför alla våra avtalsförhandlingar.

Delade turer

Ta bort delade turer för oss i vården. /Karin, Karlskoga

Tobias kommentar

Tack för din kommentar. Det här ett stort problem för många medlemmar. Att avskaffa delade turer är något som Kommunal driver hårt både lokalt och nationellt. Jag hoppas verkligen att fler politiker tar frågan på större allvar. Vi arbetar vidare på en rad olika sätt för att nå konkret förändring. Just nu genomför vi dessutom flera undersökningar om hur medlemmarna i Kommunal påverkas av delade turer.

Internationella undersköterskedagen

Den 12:e maj var det den internationella sjuksköterskedagen. Finns det en internationell undersköterskedag? I så fall ska vi fira!:) /Mona, Hudiksvall

Tobias kommentar

Hej! Vad bra att du uppmärksammade oss på det här. Jag har kollat upp det och du har rätt. Den 12:e maj kallas för ”the International Nurse Day”. Namnet känns kanske lite exkluderande men det är en dag när man faktiskt uppmärksammar alla som arbetar med vård och omsorg. Därför firas även undersköterskor och personliga assistenter. Sprid gärna det. Nästa år får vi fira!

Löneökning för kökspersonal

Det är dags att ni även arbetar för att höja lönen för de yrken som jobbar inom kök. Vi är en liten grupp som ansvarar för mycket och har lika lång utbildning som undersköterskor. Vår kompetens bör lyftas upp lika mycket som andra gruppers. /Liknande förslag från flera medlemmar i Kalmar

Tobias kommentar

Hej Annelie, Agneta, Leyla, Sofie och Louise från Kalmar! Jag ser att ni har skrivit till Tuppen ungefär samtidigt, från samma kommun och att ni alla jobbar inom kök. Jag blir väldigt glad över att se ert initiativ och ert engagemang att organisera er på det sätt som ni gör. Fortsätt med det! Ni har helt rätt i att ert arbete är betydelsefullt och kräver yrkesskicklighet. Kommunal har ett stort ansvar att lyfta det i avtalsrörelsen. Jag har pratat med mina kollegor här och de vill jättegärna träffa er för att prata mer med er.

Bättre utbildade undersköterskor

I likhet med sjuksköterskorna, som allt mer specialiseras, behöver utbildningarna för undersköterskor också utvecklas och nischas. Utbildningarna bör skötas via regionerna eller landstingen så att samma kvalité gäller överallt. /Mats, Hudiksvall

Tobias kommentar

Hej Mats! Jag håller med dig om att även undersköterskorna behöver specialiseras inom olika områden. Kommunal anser att Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande inom vuxenutbildningen ska leda till legitimation för undersköterskor, och att specialisering inom olika områden ska ske inom Yrkeshögskolan. Utbildningar på både gymnasienivå och yrkeshögskolenivå behöver regleras nationellt, så att du som utbildar dig får samma kompetens oavsett var i landet du befinner dig.

Avtal

Jag tycker att alla våra yrken ska finnas med i avtalet när det gäller arbetstiderna inom landstinget. Här finns till exempel inte vaktmästare med trots att de också jobbar kväll, helg och även natt. /Eva, Grycksbo

Tobias kommentar

Hej Eva! Frågor som rör arbetstid engagerar många, det här ett område där vi har stora utmaningar. Mitt förslag är att du tar frågan vidare genom att skriva ett avtalsyrkande. Det kan dina fackliga företrädare på sektionen hjälpa dig med. Lycka till!

Avtalet förlängs...

Hej! Är det inte på tiden att Kommunal förhandlar om OB-ersättningen? Den ligger på väldigt låga nivåer idag. Vidare behövs det förhandlas om Bilaga J i SKL-avtalet, alltså den del av regelverket som handlar om villkoren för jourtjänstgörande personal. /Lennart, Årjäng

Tobias kommentar

Hej Lennart, tack för ditt mail! OB-ersättningen är en viktig fråga som vi prioriterar och som behandlas i så gott som varje avtalsrörelse. Du frågar också om Bilaga J. I vårt senaste avtal har vi gjort stora förbättringar vad gäller både tid och ersättningsnivåer. Det hoppas jag att vi ska kunna fortsätta med.

Avtals som inte följs

Vad händer när arbetsgivaren inte följer gällande avtal? Kan Kommunal ändra på det och vilken hjälp kan Kommunal ge i dessa fall? /Annette, Obbola

Tobias kommentar

Kollektivavtal som är tecknat mellan Kommunal och arbetsgivare ska följas, inget snack om saken. Om arbetsgivare bryter mot det här vidtar Kommunal rättsliga åtgärder. I första hand på lokal nivå i form av överläggning. I de fall då det skett har vi begärt skadestånd pga brott mot kollektivavtalet. Det är viktigt att du upplyser ditt fackombud vid minsta misstanke om brott. Kontakta sektionen om du är osäker på vem du ska prata med.

Semesterersättning

Kommunal bör arbeta för att ob-tillägg och andra tillägg ska räknas med då man beräknar semesterlön. Som det ser ut nu räknas semestersättning på grundlönen. I andra fackförbund baseras semesterersättningen på hela lönen som var intjänad förgående år. Som det är nu förlorar personal, särskilt dem som jobbar natt, på att ta ut semester. Är det verkligen rätt? /Maria, Kristianstad

Tobias kommentar

Hej! Tack för viktigt förslag! Frågan om lönetillägg är en kollektivavtalsreglerad fråga. I vissa kollektivavtal ingår semesterlön i tilläggen och i andra inte. Men det går att förändra! Möjligheten för påverkan till en förändring går genom att skriva ett avtalsyrkande kring det här.

lönekriterier

Hej, jag jobbar som elevassistent på en högstadieskole. Vi ska ha löneförhandling och jag tycker det är konstigt är att vi har samma lönekriterier som pedagogisk personal. Att jobba som elevassistent, speciellt på högstadiet, är väldigt tufft. Jag vill att elevassistenter har egna lönekriterier. Jag förstår att man har slagit ihop många arbetsområden till ett, men det bör ses över. Mina elevassistentkollegor gör ett grymt jobb och vi är värda att bedömmas efter det. /Cissi, Katrineholm

Tobias kommentar

Hej! Det här är en fråga Kommunal driver i sin lönepolitik och som antogs under kongressen 2013. För oss är det viktigt att efterfölja reglerna om skillnader i lön beroende på skillnader i krav på arbetet. Nya eller utvecklande arbetsuppgifter som ställer högre krav, bland annat på kunskap, ansvar och skicklighet ske ge högre lön. Personliga kvalifikationer som yrkesskicklighet och resultat ska också ge högre lön. Så enkelt är det och det ska förhandlas fram.

Skolinformation

Tycker varje avdelning ska ha anställda skolinformatörer, då bli det samma information till alla elever från och med åk 9 till gymnasiet är slut. /Kristina, Gällö

Tobias kommentar

Hej! Tack för ditt förlag, jag tycker att vi behöver bli mer kreativa och hitta nya sätt att träffa och prata med fler elever. Som rutinerna ser ut idag är det förtroendevalda som agerar skolinformatörer och då är det viktigt att den personen är lika gammal som eleverna. Jag skickar ditt förslag till ungkommittén som jobbar med dessa frågor.

Nya medlemmar

Vi måste engagera oss i gymnasieskolor innan ungdomarna börjat jobba, gärna med tvärfackligt samarbete. Även SFI måste vi ta hand om. Skolorna är en guldgruva, de vill gärna lära sig. Åtminstone här ute på landet. /Anita, Årjäng

Tobias kommentar

Hej Anita! Självklart har du rätt i att det är jätteviktig att vi är ute på skolorna och informerar eleverna om deras rättigheter och skyldigheter. Jag tycker också att det är betydelsefull att informera elever som läser Svenska För Invandrare (SFI). Alla avdelningar har skolinformatörer som är förtroendevalda. När skolinformatörer är ute på skolor pratar de om studerandemedlemskap i Kommunal. Kommunal har en grupp unga som jobbar med just detta, så jag skickar ditt förslag vidare till dem.

Arbetsplatsombuden behöver stöttning..

Arbetsplatsombuden behöver bättre stöttning från sektionerna. Träffar en eller två gånger per år är för lite för att ombuden ska orka med sina uppdrag. De behöver träffa andra för att diskutera problem och lösningar. Vissa ombud är ensamma på stora arbetsplatser. /Inger, Bollstabruk

Tobias kommentar

Tack för ditt mail! Vi håller med dig om att ombuden behöver träffas flera gånger under året för att få stöd i sitt uppdrag och byta erfarenheter med andra ombud om vad som sker ute på arbetsplatsen. Kommunal är en stor organisation och alla lokalorganisationer har försökt lösa det på lite olika sätt. Vi försöker ordna så att Kommunals företrädare på arbetsplatserna har och upplever allt det stöd de behöver.

Arbetsplatsträffar

Mitt förslag är att alla arbetsplatser ska få besök minst en gång om året av förtroendevald eller ombudsman från Kommunal. För att komma närmare medlemmarna och se hur det fungerar på arbetsplatsen. /Birgitta, Örebro

Tobias kommentar

Tack för ditt förslag! Vår idé bygger på att vi är många som bär upp organisationen, och vi behöver ständigt fler arbetsplats- och skyddsombud. Sektionerna spelar en avgörande roll i att stärka förtroendevalda och andra medlemmar. Vi tror inte att det räcker med besök en gång om året, dessa kontakter behöver bygga på kontinuitet och dialog på regelbunden basis. Det är ju medlemmarna på arbetsplatserna som är Kommunal!

Heltid

Vad gör ni för att få arbetsgivarna att sluta driva runt boenden med nästan enbart deltider? / Fredrik, Nossebro

Tobias kommentar

Kommunal driver just nu ett heltidsprojekt i syfte att minska antalet personer som arbetar deltid ofrivilligt. Projektet är ett resultat av det kollektivavtal som Kommunal förhandlade fram i april 2016. Där finns det skrivningar som säger att heltid ska bli norm för de som arbetar inom vård och omsorg. Hittills har projektet varit framgångsrikt. Det går att följa heltidsresan på heltid.nu.

Ändra så 80% är lika med en 100% tjänst!

”Vi strävar mot att den som vill ska få jobba 100 procent”. Såna fraser har jag fått höra sen jag började jobba i vården. Men så ser inte verkligheten ut! Varför inte ändra så att 80 procent faktiskt är 100 procent? Vi är många som jobbar 75 procent men helst skulle vilja jobba mer för ekonomins skull. De få som haft turen att lyckats få upp sin tjänst till 100 procent orkar inte. Säger man ifrån att man inte kan jobba helger får man ingen fast tjänst. /Terese, Enköping

Tobias kommentar

Att arbeta deltid är ofta förknippat med hög intensitet i arbetet. Heltidsarbete kan ibland innebära mer återhämtningstid då intensiteten i arbetet varierar mer över ett arbetspass. Det är en viktig anledning till varför Kommunal satsar stenhårt på att heltid ska vara norm. Scheman måste vara hälsosamma och samtidigt vara anpassade efter verksamhetens behov. I många mansdominerade verksamheter verkar detta gå att lösa, så visst sjutton ska det gå i våra branscher.

Sänk heltidsmåttet för oss i vården

Att arbeta i vården som undersköterska innebär för de flesta obekväm arbetstid. Jobbet är slitsamt och sjukskrivningarna många. Någon form av lättnad måste till om folk ska kunna stanna kvar på sina jobb men också för att få in nya kolleger. Där jag är anställd jobbar vi varannan helg och på kvällar till 22.15. Jag tycker att röda dagar och storhelger borde ha ett lägre heltidsmått än andra dagar men så är det tyvärr inte idag. /Marie, Kungsbacka

Tobias kommentar

Tack för dina synpunkter. Att det får se ut som du beskriver är förstås helt oacceptabelt. Det är aldrig okej att de som jobbar måste gå ned i tid, och i förlängningen bli fattigpensionärer, pga. dålig arbetsmiljö. Det här är frågor som Kommunal driver på flera olika nivåer, bland annat genom vårt Heltidsprojekt som syftar till att öka möjligheterna till ett fungerande heltidsarbete.

Motioner och avtalsförslag

Beskriv gärna HUR man kan förändra Kommunal tex hur man skriver en MOTION eller ett avtalsförslag och vad man ska tänka på. Tack för att ni tänker framåt... /Madeleine, Köpmanholmen

Tobias kommentar

Klart Kommunal ska bli tydligare om hur alla medlemmar kan skriva motioner och avtalsförslag för att påverka. Just nu kan du bara lämna in dina förslag under vissa perioder. Jag har funderat på om vi inte skulle kunna ta emot förslagen när som helst, och vi plockar fram dem vid nästa tillfälle för beslut.

Avtal personlig assistans

Anser det riktigt tokigt att ha så många olika avtal inom personlig assistans! Fasa in alla avtal till ett, så har vi ett kraftfullare utgångsläge. Söker man hjälp i fackliga frågor, så är det knappt någon förtroendevald som kan svara rakt, eftersom det finns så olika regler. Förstår inte varför min trygghet, ersättning och mycket mer skall vara beroende på vilken uppdragsgivare min kund/brukare väljer. /Richard, Trelleborg

Tobias kommentar

Hej, du har helt rätt. Att det är så många avtal inom personlig assistans beror på att vi behöver teckna avtal med alla arbetsgivarorganisationer på området. Vi jobbar för att få avtalen så lika varandra som möjligt, med liknande skrivningar och löner, men vi har inte nått ända fram. För mig betyder det att vi ska vara envisa och fortsätta det arbetet. Det är superviktigt också för att se till att bolagen inte konkurrerar med sämre löner och anställningsvillkor.

Lämna omedelbart Folksam

Med anledning av Folksams bondfångeri för att få folk att flytta över sina pensionspengar med ytterst tveksamma metoder. Jag vill verkligen inte via mitt fackförbund gynna ett dylikt bolag /Dan, Östersund

Tobias kommentar

Vi har valt att samarbeta med Folksam för att vi där har både inflytande och insyn vilket ger oss stora möjligheter att påverka de produkter som erbjuds. I den fråga du tar upp så använder vi vår möjlighet att påverka.

Vad händer efter jag fyllt 65?

Har i mitt senaste pensionsbesked, blivit upplyst att jag bör jobba tills jag är 68,1 år gammal! Vi har ju bra försäkringar genom vårt medlemskap, men de flesta upphör gälla vid 65. Sätt er OMGÅENDE och förhandla med Folksam, så att de/vi medlemmar som måste jobba längre än till 65 har tryggheten kvar tills vi slutar jobba!! /Richard, Trelleborg

Tobias kommentar

Hej. Du har helt rätt! Och just nu pågår diskussioner och förhandlingar för fullt för att vi ska kunna se till att försäkringsskyddet fortsätter att gälla om jag väljer att arbeta vidare efter 65 år. Vi räknar med att ha lösning på plats under 2017.

Djursjukvård, hästarbete

Nu är det hög tid att prioritera ett högre säkerhetstänk inom djursjukvården. Det ställs allt högre krav på stresstålighet, tillgänglig dygnet runt, arbete med farliga kemikalier, utsatthet från djurägare, utsatthet från aggresiva djur. /Helene, Motala

Tobias kommentar

Hej! Det är en viktig fråga du lyfter – arbetsmiljöfrågorna blir allt viktigare för er som jobbar inom djursjukvården. Förra året hade vi en arbetsmiljömånad för branschen och då fångade vi fångade upp många av de frågor du nämner och planerar åtgärder. Det finns också en arbetsmiljöhandbok som du hittar på kommunal.se.

Våran Historia

Den fackliga historien är viktig och är grunden till det vi har skapat idag. Dock kan långa texter om just detta i längden bli lite tråkigt. Varför inte skapa en slags serie/bildbok om vår historia? /Cassandra, Umeå

Tobias kommentar

Hej, och tack för ditt inlägg. Jag håller med om att det är viktigt, även om det kan bli tråkigt i längden. Så, jag gillar idén med en bilderbok, eller kanske en film. Det skulle kunna bli ett bra utbildningsmaterial. Dessutom ska ju vårt fokus vara att prata om framtidens fackföreningsrörelse.

Arbetsplatsombud / skyddsombud bör synas mera!

Jag tycker att arbetsplatsombunden och skyddsombuden ska synas mer på arbetsplasterna. Exempelvis genom att de får en hoodtröja. Då ser alla vem de kan vända sig till. /Camilla, Nälden

Tobias kommentar

Arbetsplatsombuden och skyddsombuden ska självklart synas och vara stolta för sina förtroendeuppdrag. Tyvärr är det svårt med hoodtröjor när många måste ha på sig arbetskläder. Vad sägs om en pin eller ett märke?

demokratiutbildning

Kommunal behöver bli mer transparant och uppmuntra till att fler engagerar sig. Vad sägs om en demokratiutbildning som går igenom hur det funkar inom Kommunal? /Malin, Arvika

Tobias kommentar

Jag vet att när man är ny så upplevs vår organisation och alla speciella ord vi använder som förvirrande. Det finns redan utbildningar som går igenom Kommunals organisation, men det kan säkert bli ännu tydligare.

Fira och förklara vikten av kollektivavtal!

Varför firade inte Kommunal Kollektivavtalets dag? Jag tycker att vi ska bli bättre på att förklara varför kollektivavtal är viktigt. /Anne, Hammarö

Tobias kommentar

Självklart. Du har rätt i att vi borde använda kollektivavtalets dag mer, både för att påminna om vad kollektivavtal är – och varför det är så viktigt. Vi får helt enkelt se till att göra det bättre nästa år.

Tuppen borde få ett namn

Hej Tobias! Jag tycker att vår nya familjemedlem i Kommunal borde få ett namn. Ture är vårat förslag från Kramfors. Då blir ni Tobbe och Ture på turne. //Anette, Kramfors.

Tobias kommentar

Vad roligt att ni ser Tuppen som en riktig kommunalare. För mig har han dock redan ett namn: Tuppen. Men kanske kan man utlysa en namntävling?

Toppstyrning

Om det lyfts kritiska åsikter/synpunkter inom Kommunal så måste man lyssna, inte försvara dem som tillhör den inre cirkeln. Oftast ses den som påtalar brister som problemet inte en del av lösningen. Det måste finnas fler vägar att påtala brister internt utan att bli utpekad och ifrågasatt. // Pia, Visby.

Tobias kommentar

Bästa sättet att bli bättre på det man gör, som person eller organisation, är att lyssna på synpunkter och kritik som framförs. Det betyder förstås inte att man alltid ska ge den kritiske rätt, men att vara defensiv är ingen framkomlig väg. Därför är det du tar upp viktigt. Långsiktigt måste vi ha en kultur i hela Kommunal som gör att kritik inte är farlig – utan bra. Sedan tror jag att vi också kan bli bättre på att berätta för varandra när vi gör något bra 

Delge information till medlemmarna

På mina sidor skulle det kunna finnas en funktion där min sektion kan dela information till sina medlemmar. Jag vill som medlem se vad som sker inom min sektion på ett snabbt och enkelt sett. /Anna, Malung

Tobias kommentar

Hej Anna, och tack för ditt förslag! Det förstår jag. På kommunal.se lägger sektionerna ut lokala nyheter och kallelser till medlemsmöten, kurser och annat. Mina sidor är en viktig kanal för oss och den kommer vi i första hand att utveckla så att medlemmar kan hantera sitt medlemskap digitalt istället för att ringa för ärenden som man kan hantera själv.

Media

Vi måste synas mer i media. Som unionen tex . Vi måste också bli modernare och anv konceptet mobiltelefon . Inbjudningar till möten till träffar med ungdomar mm. Även tex göra en Spotify lista med månadens mest spelade låt för kommunalare . Vi måste attrahera våra ungdomar /Marie, Alingsås

Tobias kommentar

Hej Marie! Jag gillar dina idéer, att attrahera ungdomar är viktigt. Vi behöver vara mer kreativa i hur vi kan använda medier och olika kanaler. Det pågår projekt och aktiviteter på området redan, och vi tar med oss dina idéer i processen! Personligen gillar jag spotifyiden - undrar vilken låt det skulle vara?

Medlemsuppgifter.

Man borde påminna alla medlemar om vikten av att personuppgifterna i sitt medlemskap är korrekta, så som anställning och adresser. Detta borde inte vara något problem nu när man kan göra detta med sitt BankID. När inte dessa uppgifter stämmer hamnar man lätt efter i sin betalning och därmed är det STOR risk att man mister medlemskap med allt det innebär. Hälsningar Förtroendevald Kommunal

Tobias kommentar

Hej! Ja, via Mina sidor kan nu alla medlemmar när som helst på dygnet logga in och se till att kontaktuppgifterna är korrekta. Det är en förbättrad medlemsservice som vi är glada att erbjuda. Vi har börjat informera om detta men kommer satsa på att lyfta det ännu mer under året och göra det i flera olika kanaler.

Nya med arbetare

Varje ny medarbetare/vikarie/nyanställd Borde få träffa ombudet på arbetsplatsen samt få en påse, med anmälan till kommunal, och en personlig hälsning. /Annika, Jonsered

Tobias kommentar

Hej Annika, och tack för ditt förslag! Det är en ambition vi har redan idag, men vi kan absolut utveckla det och erbjuda bättre stöd till den lokala organisationen så att de kan ta tag i det.

Svenska modellen

Jag tror det allra viktigaste är att människor förstår vilket viktigt jobb facket gör. Att det är vi som förhandlar lägstalöner, övertidsersättning och ob-ersättningar. Det är inte arbetsgivaren som är snäll och ger oss det, det står heller inte i någon lag att de måste det. Det är inte många idag som vet hur det går till, eller hur det skulle vara om den svenska modellen inte fanns. Kommunal behöver vakna, men svenska folket behöver vakna ännu mer, och inse hur viktiga fackförbunden är! /Annika, Vimmerby

Tobias kommentar

Hej, och tack för ditt inlägg! Jag håller med, vi behöver bli bättre på att lyfta detta i alla Kommunals kanaler. Det är lätt hänt att vi som redan är engagerade glömmer bort att påpeka det, för vi ser det som så självklart. Personligen försöker jag, varje gång jag pratar med någon som inte är lika insatt, peka på den personliga nyttan med ett fackligt medlemskap. Hur hens vardag på jobbet faktiskt kan förbättras för att vi är många som drar åt samma håll. Du nämner bland annat lön och ersättning för övertid – jättebra exempel på sådant som gör skillnad på riktigt.

Risktillägg

Inför risktilläg i vården! /Marianne, Ytterhogdal.

Tobias kommentar

Tack för ditt förslag Marianne! Problemet med risktillägg att det kan bli ett sätt för arbetsgivaren att köpa sig fri från en farlig arbetsmiljö. Kommunals uppfattning är att arbetsgivaren ska se till att arbeta för att minimera riskerna i arbetet, inte betala för att få ha dem kvar.

podkast

Jag tycker Kommunal ska sprida kunskap och engagemang genom många olika sociala medier. Ett bra sätt är en podcast. Många gillar att lyssna på poddar. Kommunal borde ha en egen podd där man får bra info, där nyckelpersoner blir utfrågade och man fördjupar sig i olika arbetsmiljöfrågor, samhällsfrågor, fackligpolitiska frågor. Hörde att det är något på gång, och hoppas att det blir något bra och modernt. /Ulrika, Vallentuna.

Tobias kommentar

Stämmer bra att vi kikar på det just nu, podcasts kan vara ytterligare ett redskap för att sprida Kommunals kunskaper i viktiga frågor. Om, eller när, vi är säkra på att vi lyckas göra något riktigt bra så blir det en Kommunalpodcast.

Skydda vår yrkeskompetens

Vårt yrke har ingen status när vikarier och timanställda behövs så kan nästan vem som helst få jobbet. Jämför med sjuksköterskorna som inte kan ersättas med psykologstuderande mm. Med en skyddad status för undersköterskor och inte minst skötare får vi en bättre pondus när vi ska löneförhandla. /Jan, Lund.

Tobias kommentar

Det håller jag med om. Kommunal driver sedan 2015 för att en undersköterskelegitimation ska införas. Det tror jag är en del av lösningen.

Avtal och information på andra språk

På arbetsplatsen skulle det finnas en möjlighet att scanna in en QR-kod i sin mobiltelefon. Då skulle avtalet som gäller på arbetsplatsen komma upp i mobilen på det språk mobilen är inställd på. Jag tror att många har svårt att ta till sig information på svenska. Det är ju mer intressant att vara med i facket om man förstår vad det innebär. /Anders, Skellefteå.

Tobias kommentar

Intressant förslag Anders! Det skulle ju vara toppen om vi kunde ordna en sådan funktion. Det är helt klart så att vi måste nå ut till fler som inte har svenska som modersmål. Om vi kan utnyttja digital teknik till det så vore det väldigt bra. Speciellt om vi kan hitta nya sätt att finnas i mobilen, i handen på medlemmarna.

Fler och bättre medlemsmöten

Vi måste få fler medlemmar till medlemsmötena. Jag har hört många bra förslag bland annat att man bör se över att anordna flera möten under året för att bemöta olika människors intressen. Jag tror att man måste kontakta medlemmarna personligen och fråga dem vad de vill ha. Jag ser personligen att man har föreläsare, dans och olika typer av lotterier för att locka medlemmarna. /Pia, Visby.

Tobias kommentar

Jag tycker också att det är jätteviktigt att medlemsmötena blir roligare! Vi måste hitta nya sätt att träffas, och öppna dörrarna för fler engagerade. Jag gillar förslaget om att fråga medlemmarna personligen vad som skulle få dem att komma på ett möte.

utbildning

Jag är förtroendevald på min arbetsplats men det dröjer länge innan jag får en utbildning. Jag tycker att Kommunal kan ha mera utbildningstillfällen så att man hinner bli varm i kläderna och kan hjälpa till på arbetsplatsen. /Salma, Surte

Tobias kommentar

Hej Salma, tack för ditt förslag. Med de rutiner som finns ska man bli erbjuden utbildning inom tre månader. Men jag vet att vi ibland inte klarar av att leverera det, så vi har satt igång ett arbete både kring innehåll och rutiner för utbildningarna. Vi ska blir fler förtroendevalda, då måste vi också klara att ge mer utbildning!

Styrelser, lokala styrleser och fackliga förtroendevalda

Hej,jag tycker att det sitter samma folk år ut och år in i dessa lokala styrelser. Detta innebär att det blir slentrian och inga nya grepp vågar tas. Tycker också att fackföreningarna allt för ofta bara går i arbetsgivarnas ledband och står inte upp för sina medlemmar som de borde. Saknar också lite resor, kulturupplevelser och nåt roligt för våra medlemspengar. Klart man känner sig förfördelad när styrelsen sitter representationer för miljonbelopp och vi som betalar inte får kaksmulor ens. /Jonas, Halmstad

Tobias kommentar

Hej Jonas! Det är väldigt viktigt att ni som medlemmar i sektionen har förtroende för era företrädare. Ingen har ett uppdrag i mer än två år, sedan har ni möjlighet att välja nya företrädare på årsmötet. Om du har någon person du skulle vilja välja så föreslår du den personen på nomineringsmötet. Kul också att du är sugen på medlemsaktiviteter! Föreslå det till din sektion, kanske på något möte eller via sektionsexpeditionen. Om du samordnar dig med andra kolleger så blir det lättare att få genomslag. Lycka till!

Ungdomar

Jag tycker och hoppas att Kommunal gör en stor satsning på ungdomarna (upp till 30 år). Låt oss värna om dessa som ska ta över när det sker ett generationsbyte. Fler och fler unga pratar om att gå ur facket för att det inte lönar sig. Låt oss peppa, inspirera och motivera dessa som ska föra vidare vår stafettpinne. Fler skolinformatörer behövs och fler ungdomsansvariga. Kommunal – värna om framtiden! /Annie, Visby

Tobias kommentar

Det håller jag verkligen med om Annie. Det är en överlevnadsfråga att vi lyckas med detta. Vid kongressen fattade Kommunal beslut om att skapa en central ungdomskommitté och adjungera en representant därifrån till förbundsstyrelsen. Det är ett sätt att stärka ungas roll i Kommunal, men vi måste hitta många fler och vi arbetar med det.

Bilda ett nytt AF

Hej! Jag är medlem i Kommunal och mitt förslag är att ni tar över Arbetsförmedlingens jobb. För Arbetsförmedlingen gör absolut inget för att hjälpa oss arbetslösa. /Kerstin, Skurup

Tobias kommentar

Hej Kerstin! Kommunal är också kritisk till hur Arbetsförmedlingen fungerar, det är stora problem med hur de arbetar idag. Kommunal kan inte ta över verksamheten, men vi kan jobba för att bidra med bra stöd för medlemmar som är jobbsökande. Just nu ser vi över vad vi kan erbjuda som stöd för yrkesutveckling och testar nya verktyg för jobbsökeriet. Håll utkik, så hoppas jag att vi snart ska kunna presentera några nyheter!

Träning

Subventionerade träningskort och träningslokaler ! / Catharina, Gävle

Tobias kommentar

Hej Catharina! Träning och motion är en jätteviktig del av medlemmarnas liv. Det vore toppen om Kommunal kunde bidra mer till detta. Ett tips är att jobba tillsammans med kollegorna för att påverka arbetsgivarna i Gävle att erbjuda skarpare friskvårdsbidrag. Vi skulle också kunna titta på om det går att hitta bättre rabatter på träning kopplade till Kommunalkortet, just nu har vi ett erbjudande med Actic. Men det går så klart att göra mer!

Val av skyddsombud

Vi måste bli fler skyddsombud och arbetsplatsombud. Samtidigt måste vi se över hur valen av skyddsombud sköts. Det finns en del som inte vill släppa in fler och därför anmäler in sig själva utan att lyfta fråga på en arbetsplatsträff. Och det är omöjligt för styrelserna att veta hur det ligger till när det blir omval/nyval av så många samtidigt. Ett förslag är att skicka ut informationen om att det är val av skyddsombud och arbetsplatsombud till alla medlemmar tillsammans med en enklare information om vad uppdragen innebär. /Pia, Visby

Tobias kommentar

Hej Pia! Kommunal behöver fler som vill engagera sig och ta på sig uppdrag, och det är viktigt att de får ta plats. Vi har bestämt att vi ska öka antalet förtroendevalda. Just nu jobbar vi med hur val ska gå till på arbetsplatserna, och hur vi ska förtydliga uppdragen. Tack för ditt förslag kring valen, det tar jag med mig in i förändringsarbetet.

Tidsbegränsade uppdrag

Sätt en tidsbegränsning på uppdragen inom Kommunal, för att på så sätt få en bättre fördelning och det blir då lättare att göra sig av med bla en dålig avdelnings ordförande som ingen törs flytta på. låt det även bli högt i tak vid diskussioner vilket det inte är idag och detta beror på de gamla betong häckarna som ingen törs eller vill röra på. / Mariette

Tobias kommentar

Hej Mariette! Det är ett spännande förslag att införa tidsbegränsade uppdrag. Frågan kommer att diskuteras inom ramarna för den stadgeutredning som kongressen fattat beslut om. Ett konkret tips för att få en bra och representativ ledning är att utse en valberedning med starkt förtroende. Lycka till!

Förbättringsförslag

Jag skulle vilja att förbättringsförslagen som är direkt riktade till sektioner skickas till styrelserna så att de vet vad de ska jobba med. / Veronica, Jokkmokk

Tobias kommentar

Hej Veronica! Jag tror att du är inne på rätt spår. Naturligtvis måste goda idéer som inkommer förankras och spridas lokalt.

Tuppjuck

Varför inte fråga medlemmarna istället för att "skanna av sociala medier"? Det är ju inte säkert att det man hittar på Facebook är representativt för medlemmarnas åsikter, stor risk att fastna i en filterbubbla. / Lars, Göteborg

Tobias kommentar

Hej Lars! Sociala medier är ett effektivt sätt att nå ut. Men grunden för att vi ska växa och utvecklas är att vi blir starkare lokalt i våra sektioner och avdelningar. Vi gör också större medlemsundersökningar för att hålla koll på vilka frågor som är viktiga. En ny sådan genomförs redan i år.

Lansera rapporter med flygblad

Jag tycker att Kommunal tar fram många bra rapporter, men det som kommer fram där når inte medlemmarna. Det vore bra om man samtidigt tog fram ett eller två lättlästa flygblad som man kan användas på arbetsplatserna. Det kunde också lämnas till politikerna i nämnderna, för att ge en snabb inblick i var Kommunal står i en fråga - med hänvisning till var man kan hitta fördjupning. / Aristide, Enskede gård

Tobias kommentar

Vad roligt att du gillar rapporterna, det ligger hårt arbete bakom. Jag tar med förslaget till vår kommunikationsavdelning direkt.

T-shirt till alla förtroendevalda

Vi skulle kunna trycka upp t-shirts med texten "förtroendevald" och dela ut till alla våra arbetsplatsombud och skyddsombud. Tänk att sitta på landstingsfullmäktige med en sådan, det vill jag göra. :) / Lowisa, Liljeholmen

Tobias kommentar

Ju mer vi syns desto bättre är det! Kommunal behöver synas mer i alla sammanhang – inte minst alla fantastiska förtroendevalda.

Kurs för alla nya medlemmar

Våra arbetsplatser behöver rustas med mer kunskap. Jag tycker att *alla* medlemmar borde erbjudas en endags kurs, och att det sker ganska snabbt efter att man har blivit medlem. / Magnus, Stockholm

Tobias kommentar

Medlemsutbildning är superviktigt för en stark fackförening, och jag tror också att det ska börja ganska precis när man gått med. Just därför håller vi på och ser över hela Kommunals medlemsutbildningsarbete så jag skickar in din idé i det arbetet.