Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Kommunal på Socialdemokraternas kongress 2021

Socialdemokraternas kongress.
Kommunal kommer medverka på Socialdemokraternas kongress 2021.
Foto: Kommunal
Den 3-7 november äger Socialdemokraternas partikongress 2021 rum i Göteborg. Kongressen är partiets högsta politiska organ. Där träffas företrädare från hela landet för att besluta om partiets linje i olika frågor. 55 av kongressens 350 ombud är också medlemmar i Kommunal. Tillsammans gör vi skillnad!

Kommunal har en facklig-politisk samverkan med Socialdemokraterna. Inför kongressen lyfter vi särskilt frågor som leder till en bättre välfärd och som gör skillnad i vardagen för medlemmarna i Kommunal. Läs mer om våra viktigaste krav. 

De bästa arbetsgivarna

En pension att leva på

Sätt välfärden främst

Hallå där Elpida Georgitsi!

Bild på Elpida Georgitsi.
Elpida Georgitsi är fackligt förtroendevald i Kommunal, avdelning Väst, och kongressombud till S-kongressen för partidistriktet i Göteborgsområdet.
Foto: Socialdemokraterna i Mölndal

Du är fackligt förtroendevald i Kommunal, avdelning Väst, och kongressombud till S-kongressen för partidistriktet i Göteborgsområdet. Hur känns det att åka på kongress på hemmaplan?

- Det är ärofyllt att få representera medlemmarna på kongressen. Det är vårt högsta beslutande organ och här formas Sveriges och partiets framtid. Att få vara med och bidra med mina idéer, min kunskap och framför allt mitt engagemang känns fantastiskt.

Du är inte bara aktiv socialdemokrat utan även undersköterska och vice ordförande för Kommunal väst. Vilka är dina hjärtefrågor på kongressen?

- För mig, både i mitt yrke men även i mitt fackliga och politiska engagemang, är arbetsmarknadsfrågor väldigt viktiga. Det handlar om en säker och god arbetsmiljö men också om trygghet och omställning. Och självklart slår mitt hjärta extra hårt för välfärden. Det är vår viktigaste samhällsfråga, vi kan lösa så många samhällsproblem med en stark och god välfärd.

S-kongressen ska välja ny partiledning och Magdalena Andersson är föreslagen av valberedningen och nominerad av samtliga partidistrikt. Hur ser du på valet av ny partiordförande?

- Underbart! Det känns så himla bra, hon är en mycket kompetent kandidat och jag ser fram emot att välja henne till ny ordförande på kongressen. Jag tror att hon har vad som krävs för att lyfta partiet och för att leda en S-ledd regering. Och att få välja en ruskigt kompetent person som har goda möjligheter att bli Sveriges första kvinnliga statsminister känns så klart historiskt för mig som kommunalare.

Kommunals egna Tobias Baudin är nominerad till partisekreterare, hur känns det att partiet tar Kommunals förbundsordförande?

- Tobias kommer bli en utmärkt parhäst till Magdalena Andersson. Han är en ideolog och en föreningsmänniska ut i fingerspetsarna. Han tog över Kommunal i en svår situation och ledde vår förening till att bli starkare, bättre och större. Det är så klart tråkigt att han lämnar, men jag tror att han är precis det partiet behöver.

Detta är din andra partikongress men du har även varit på många andra kongresser och årsmöten. Vad är dina bästa tips för någon som är där för första gången?

- Fokusera på dina områden, läs på och ställ frågor till de som är runt dig. Prata med din delegation och förbered dig väl. Skriv ner ditt anförande innan kongressen ens har börjat, öva framför spegeln, skriv ned dina yrkanden och våga be om hjälp. Kongresser ska både vara kul och lite pirriga.

Hallå där Sebastian Karlberg!

Sebastian Karlberg
Sebastian Karlberg är ombud till partikongressen i Göteborg.
Foto: Kommunal.

Även du är ombud till partikongressen i Göteborg, vad ser du mest fram emot?

Jag ser fram emot att få diskutera och besluta om viktiga frågor, inte bara för vårt parti utan även för hela landet. De frågor på kongressen som jag kommer att driva extra mycket är en starkare äldreomsorg. Nu får det vara slut på duttandet. Vi måste ta ett rejält grepp för att stärka äldreomsorgen och stoppa marknadiseringen som brett ut sig. Det ska vara vård efter behov.

Valberedningen har föreslagit Magdalena Andersson och Tobias Baudin som ny partiledning. Vad tror du de kan tillföra som nytt radarpar?

Magdalena Andersson är precis vad vi behöver, en rak, tuff och tydlig partiordförande. Ulf Kristersson har inte mycket att sätta emot henne. När det gäller Tobias Baudin är det lite mer jobbigt. Jag gick med i Kommunal efter skandalerna. För mig är Tobias den som varit med och fått rätsida på vår förening. Han är en folkrörelsemänniska. Det är synd att han lämnar. Samtidigt förstår jag att han kommer bidra mycket till S och att partiet vill ha honom. Så tråkigt för Kommunal, kul för S. Men sen så klart kommer han lyfta Kommunals frågor i partiet, sätta medlemmarnas frågor centralt i politiken, det är viktigt.

Detta är din första S-kongress men du har redan varit på en nationell partikongress sedan tidigare, kan du berätta mer?

Jag har väl syndat lite i min ungdom. 2014 var jag på Vänsterpartiets kongress men det är väl preskriberat vid det här laget. Men vid sidan av dessa kongresser har jag varit ombud på otaliga årsmöten och distriktårskonferenser.

Vad är viktigt att tänka på inför och under en kongress?

Jag skulle säga att det viktiga är att hitta likasinnade, diskutera dina förslag med dem. Läs på om ”ditt” område, du måste inte kunna alla områdena utantill utan lägg tid och energi på dina frågor. Nätverka och skapa allianser med andra ombud. Och för min egen del, samla på dig snus och godis. Det underlättar när det blir segdragna förhandlingar.

Kommunals förslag till Socialdemokraternas kongress 2021
Motioner.
Motioner.
Foto: Kommunal

De bästa arbetsgivarna

I alla välfärdens verksamheter är kopplingen mellan personalens villkor och verksamhetens kvalitet tydlig. Trots det är välfärden full av ohållbara, och onödiga, brister. Kommunal anser att alla vi som vill skapa världens bästa välfärd behöver engagera oss i en aktiv personalpolitik och en god arbetsorganisation. Det ligger på varenda ansvarig socialdemokratisk politikers axlar att anta utmaningen och förbättra arbetsvillkoren.

Socialdemokraterna måste vara garanten i svensk politik mot detta kortsiktiga synsätt på välfärden och dess personal. Ändå märks det ingen större skillnad i Sveriges olika kommuner och regioner oavsett vem som är i majoritet. Det är tydligt att den här frågan behöver prioriteras av Socialdemokraterna, på alla nivåer. En bra personalpolitik som skapar kvalitet i välfärden vinner alla på.

  • Hållbara arbetstider är ett måste för en fungerande välfärd och friska medarbetare. Idag bedrivs schemaläggning utan framförhållning. Under det missvisande begreppet ”hälsosamma scheman” agerar arbetsgivare i strid med allt vad kontinuitet och kvalitet heter för att öka intäkterna. Där personal tidigare visste vilka helger och kvällar man skulle vara borta från familjen i månader i förväg får man nu med två veckors varsel ställa om sitt liv. När vinstintresset ensidigt får styra skapas inte bara en ohållbar situation och ohälsa för personalen – det är också oförenligt med socialdemokratisk arbetsgivarpolitik.
  • Deltidstjänsterna som för länge sedan borde vara utrotade lever kvar i våra kommuner och fortsätter omöjliggöra för kvinnor att vara självförsörjande och slippa ett liv som fattigpensionärer när den tiden kommer. Ett jämställt arbetsliv ska vara en självklarhet inom vård- och omsorgsyrkena.
  • S-kongressens beslut måste vara vägledande. Ska Socialdemokraterna vara trovärdiga som parti måste förtroendevalda i kommuner och regioner agera i linje med de beslut som kongress och partistyrelse fattat och därmed också lovat partiets väljare. Det kan inte få lov att vara fritt valt arbete.

Socialdemokraterna har chansen att bli Sveriges bästa arbetsgivare om alla ansvariga politiker sätter välfärden först. Därför vill Kommunal att Socialdemokraterna som arbetsgivare i offentligt finansierad verksamhet, oavsett om den drivs i egen eller privat regi, verkar för en hållbar arbetstidsförläggning med fokus på friska arbetsplatser och friska medarbetare som kan kombinera arbetsliv med privatliv.

En pension att leva på

Höjningen av pensionsåldern slår hårt mot personer i arbetaryrken. Därför är det av yttersta vikt att en höjd pensionsålder kompletteras med rättvisa och rimliga lösningar. Alla med ett långt yrkesliv bakom sig ska kunna känna ekonomisk trygghet på ålderns höst. Tjänstemän med långa utbildningar har generellt sett lättare att arbeta högre upp i åldrarna. Det är uppenbart att det inte finns en enda pensionsålder som passar alla – och nu är tiden inne för en justering av pensionsåldern.

  • En undersköterska som arbetat sedan 20-årsåldern borde inte vara nödgad av ekonomiska skäl att arbeta längre än kroppen orkar utan istället ges möjligheten att avsluta sitt yrkesliv med värdighet och respekt. Ytterligare år i arbetslivet riskerar att bli droppen som får bägaren att rinna över med resultatet att individen blir helt utsliten och således aldrig får möjlighet att njuta av sin pension.
  • Genom att ta hänsyn, inte bara till ålder, utan till antalet arbetade år kan de oönskade effekterna av höjd pensionsålder motas i grind. Med ett sådant system räknas även år då man arbetat deltid in, något som särskilt gynnar kvinnor och stärker jämställdheten.
  • I vårt grannland Danmark har Socialdemokraterna utlovat en förändring av pensionssystemet i enlighet med principerna för den här modellen. Man behöver inte genomgå någon utredning eller införskaffa läkarintyg utan det är bara att gå om man omfattas av det nya regelverket. De som arbetar länge ska ha möjlighet att gå tidigare i pension än den vanliga pensionsåldern.

Den som känner till pensionssystemet kan invända att vi redan idag har en flexibel pensionsålder. Det är sant, men väljer man att plocka ut sin inkomstpension tidigt blir pensionen lägre livet ut. Om man går i pension tidigare än riktåldern kan man inte heller få garantipension eller bostadstillägg, något de flesta arbetarkvinnor är beroende av. Med möjligheten till en förtida pension skulle fler arbetare kunna få njuta av en välförtjänt pension med hälsa och ork i behåll.

Socialdemokraterna har chansen att förändra pensionssystemet och skyldigheten att lyssna till medlemmarna i Kommunal. Det är dags för en särskild förtida pension för personer som börjat arbeta tidigt samt haft ett långt och fysiskt krävande arbetsliv.

Sätt välfärden först

En generell välfärd av högsta kvalitet handlar om att alla medborgare i hela landet ska ha likvärdig tillgång till vård, skola och omsorg. Varenda medborgare som befinner sig i samma situation ska behandlas lika, kvaliteten på de tjänster som utförs skall vara hög och det är behoven som ska styra. Kommunals budskap till Socialdemokraternas kongress är tydligt: Välfärden ska inte bara vara gemensamt finansierad, den ska också vara gemensamt styrd. Det är dags att tag i grundproblemen i dagens modell.

  • Stora delar av välfärden har under lång tid varit underfinansierad. Återkommande nedskärningar, förtäckta som ”effektiviseringar”, har inneburit att personalstyrkan inte har ökat i takt med behoven. Det här är ingen framtidsfråga – det är ett här och nu-måste.
  • Lös problemen med underbemanning. Antalet barn och äldre i befolkningen kommer att öka kraftigt under de närmaste åren. Och enligt Sveriges Kommuner och Landsting kommer det därför att behöva anställas cirka 200 000 fler personer i välfärden fram till 2026, därutöver förväntas fler än 300 000 anställda gå i pension. De totala rekryteringsbehoven på grund av befolkningsutvecklingen är således över en halv miljon personer.
  • Stora regionala skillnader i ekonomiska förutsättningar. Det är kommuner och regioner som bär den största delen av välfärdens finansiering. Och förutsättningarna för att kunna göra det skiljer sig stort. Det handlar om skillnader i skattekraft, demografi, och geografi, som tillsammans med andra strukturella faktorer som exempelvis socioekonomi, antalet nyanlända och folkhälsa, påverkar förutsättningar och därmed kostnaderna för att erbjuda invånarna likvärdig välfärd. Trots att vi har ett kommunalekonomiskt utjämningssystem så har de som bor i Dorotea nästan sex procentenheter högre skattesats än de som bor i Österåker.

Nu har vi goda förutsättningar att formulera vår vision för ett välfärdssamhälle post corona – nu bör Socialdemokraterna lyssna på Kommunal och arbeta fram ett program för en stark framtida välfärd som ska ligga till grund för valet 2022.