Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Kommunal kräver särskilt lönelyft för yrkesutbildade i välfärden

Avtalsrörelsen är igång
Foto: Fredrik Sandin Carlsson
Här samlar vi information om kollektivavtalsförhandlingarna för alla medlemmar som arbetar inom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona.

Kommunal kräver särskilt lönelyft för yrkesutbildade i välfärden

Ett särskilt lönelyft för yrkesutbildade i välfärden. Samt mer hållbara arbetstider – där det ska kosta för arbetsgivarna med obetalda timmar mitt på dagen och nattarbetstiden kortas. Det är några av de krav Kommunal idag överlämnar till SKR och Sobona inför avtalsrörelsen 2020.

Idag, den 19 december 2019,  överlämnar Kommunal sina avtalskrav inför avtalsrörelsen 2020 till arbetsgivarna i SKR, Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona, de kommunala företagens arbetsgivarorganisation.

-    De yrkesskickliga medlemmarna i Kommunal  får vården, skolan och omsorgen att fungera. Att vi lyckas förbättra arbetsvillkoren är inte bara viktigt för medlemmarna . Det är också viktigt för Sverige och den generella välfärdsmodellen. Rekryteringsbehoven till välfärden är enorma, då måste allt göras för att locka nya och behålla den personal som finns, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin.

-    Yrkesutbildning måste löna sig även i välfärden och det måste bli lättare att kombinera jobb och privatliv. Det är vår huvudingång i den här avtalsrörelsen. Mot oss har vi arbetsgivare som inte vill garantera några löneökningar i centrala avtal och som vill ha ännu mer av vad de kallar flexibilitet i arbetstiderna, säger Tobias Baudin.

-    Arbetsgivarnas krav på mer flexibilitet är helt verklighetsfrånvända. Arbetstiderna är redan så flexibla att medlemmar i Kommunal blir sjuka. Därför kommer vi nu med flera krav på hur arbetstiderna blir mer hållbara och arbetsmiljön förbättras, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund.

-    Det handlar om fridagar, arbetstidskonton, kortad nattarbetstid och sammanhållen semester. Dessutom vill vi ha bättre möjlighet att agera mot så kallade delade turer. Vi kräver att det ska kosta pengar för de arbetsgivare som splittrar upp arbetsdagarna med några obetalda timmar utan jobb mitt på dagen, säger Lenita Granlund.

Kommunals avtalsyrkanden till SKR och Sobona

1.    Yrkesutbildning ska löna sig även i välfärden

  • Kommunal yrkar på löneökningar med 3 procent.
  • Utöver ovanstående yrkar Kommunal att ett särskilt utrymme på 0,5 procent skapas som lokalt fördelas till yrkesutbildade grupper inom vård, skola och omsorg.
  • Visstidsanställda med yrkesutbildning ska få tillsvidareanställning efter 12 månader.

2.    Hållbara arbetstider

  • Arbetet med heltidsarbete som norm ska fortsätta efter 2021 och lokala bemanningskartläggningar göras.
  • Det ska börja kosta för arbetsgivarna med delade turer – det vill säga obetalda timmar mitt på dagen.
  • Ytterligare en fridag. Kommunals medlemmar ska få tio fridagar på en fyraveckors-period.
  • Kortare nattarbetstid där arbetstiden förkortas till 32 timmar/vecka
  • Arbetstidskonto införs för alla arbetstagare
  • Deltidsanställda ska ha övertidsersättning så fort de arbetar extra.
  • Sammanhängande semester. Kommunals medlemmar ska ha rätt till fyra veckors sammanhängande semester under juni till augusti

Avtalet mellan Kommunal och SKR och Sobona går ut den sista april i år. Det berör cirka 350 000 av Kommunals medlemmar i offentliga verksamheter, bland andra undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare och räddningstjänstpersonal. Det är det största avtalet på svensk arbetsmarknad.