Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Kartläggning av utbildningsvägar inom de gröna näringarna

Inom de gröna näringarna finns det flera utmaningar på arbetsmarknaden. Det handlar bland annat om ett generationsskifte, verksamhetsförändringar och brist på yrkesutbildad arbetskraft. Den här rapporten innehåller en kartläggning av de vanligaste utbildningsvägarna inom branschen.

Naturbruksprogrammet vid ungdomsgymnasiet och motsvarande kurser inom den kommunala vuxenutbildningen är de två vanligaste utbildningsvägarna inom branschen.

Tillgången till platser på de olika inriktningarna varierar stort, och matchar inte arbetsmarknadens behov av yrkesutbildad arbetskraft. Det leder till att arbetsgivare har svårt att rekrytera yrkesutbildad arbetskraft inom vissa verksamhetsinriktningar och att kvalificerad arbetskraft blir arbetslösa eller tar ett okvalificerat arbete inom andra branscher. 

Om rapporten

Rapporten innehåller en genomgång av olika utbildningsvägar för Kommunals största yrkesgrupper inom branschen naturbruk, djur och trädgård där utgångspunkten är det gymnasiala yrkesinriktade naturbruksprogrammet. 

Kunskap om verksamheternas utveckling, yrkesgruppernas storlek och prognoser över rekryteringsbehov ligger till grund för analysen om volymerna i dagens utbildningssystem matchar morgondagens behov av yrkesutbildad arbetskraft och Kommunals utbildningspolitiska förslag.

Rapporten ingår i Kommunals utbildningspolitiska arbete för en stark yrkes- och löneutveckling för medlemmarna.