Årsmöte sektion Regionen Höglandet

Vi hälsar dig varmt välkommen till årsmötet för Kommunal sektion Regionen Höglandet.

Aulan Höglandssjukhuset, Västanågatan 9, 575 81 Eksjö

Ur dagordningen

  • Val av sektionsordförande 
  • Val av styrelseledamöter 
  • Val av styrelsesuppleanter 
  • Val av valberedning 
  • Val av representantskapsledamöter 
  • Val av representantskapssuppleanter
  • Nomineringar till avdelningsuppdrag

Vi bjuder på lättare förtäring och dryck!

Eftersom det kommer att bjudas på förtäring är det viktigt att du uppger om du har några allergier/specialkost när du anmäler dig!

När? Den 15 februari klockan 17.00

Var? Aulan Höglandssjukhuset, Västanågatan 9, 575 81 Eksjö

Anmäl dig senast den 8 februari via telefon eller e-post (ange namn och arbetsplats + ev allergier)

Telefon: 010 442 82 77

E-post: hoglandet-region.sydvast@kommunal.se

Dela sidan