Årsmöte sektion Jönköping/Värnamo region

Vi hälsar dig varmt välkommen till årsmötet för Kommunal sektion Jönköping/Värnamo region.

Best Western Hotel Värnamo (fd Tre liljor), Storgatan 28, 331 30 Värnamo

Ur dagordningen

  • Val av sektionsordförande 
  • Val av styrelseledamöter 
  • Val av styrelsesuppleanter 
  • Val av valberedning 
  • Val av representantskapsledamöter 
  • Val av representantskapssuppleanter
  • Nomineringar till avdelningsuppdrag

Vi tackar av Carina Thållén. Vi bjuder på mat och kaffe!

Eftersom det kommer att bjudas på förtäring är det viktigt att du uppger om du har några allergier/specialkost när du anmäler dig!

När? Den 21 februari klockan 18.00 

Var? Best Western Hotel Värnamo, Storgatan 28, 331 30 Värnamo

Anmäl dig senast den 16 februari via telefon eller e-post. 

Telefon: 010 442 82 90 

E-post: jonkoping-varnamo-region.sydvast@kommunal.se

Dela sidan