Hoppa över menyn och gå direkt till innehåller
Anpassa

Gå och rösta för kvinnors rättigheter

Jenny, medlem i Kommunal
Jenny, medlem i Kommunal
Foto: Kommunal
En av grundpelarna i Kommunals arbete handlar om jämställdhet och lika villkor. Genom detta arbete bidrar Kommunal till att driva på utvecklingen mot ett samhälle där individer har lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Investeringar för ökad jämlikhet, utbildning och välfärd är nödvändiga eftersom de skapar goda förutsättningar för ett starkt samhälle.

Under den pågående mandatperioden i Europaparlamentet antogs ett program, den sociala pelaren, som ska sätta fokus på det sociala underskottet som den europeiska politiken hitintills levererat. Den sociala pelaren är ett program om 20 principer som handlar om lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor samt social trygghet och social integration.

Denna pelare handlar mycket om jämställdhet att kvinnor och män ska behandlas lika och ha lika möjligheter på alla områden, bl.a. när det gäller deltagande på arbetsmarknaden, anställningsvillkor och karriärutveckling. Den sociala pelaren lyfter upp behovet av de förutsättningar som måste till för att kvinnor ska ha en möjlighet att kunna förvärvsarbeta med exempelvis rätten till kvalitativ barn- och äldreomsorg till rimlig kostnad. Den sociala pelaren pekar också på behovet att skapa tryggare anställningsformer. När alla sociala pelarens ingredienser sammanfattas ska kvinnor och män ha lika stor möjlighet att förvärva sin egen pensionsinkomst som garanterar en tillräcklig inkomst som pensionär.

Men trots medvetenheten om samhällsvinsten av jämställdhet mellan män och kvinnor, inte bara i arbetslivet, möter jämställdhetsarbetet i EU ett hårt motstånd mot kvinnors rättigheter enligt rapporten Backlash för jämställdheten i Europa ifrån högerkrafterna.

En oberoende utredning utförd av Europaparlamentets policy-avdelning för medborgares rättigheter och konstitutionella frågor visade att backlashen för jämställdheten inom EU har skett de senaste åren och framförallt inom områdena utbildning, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, förebyggande insatser mot kvinnomisshandel och våld mot kvinnor, arbetsmiljö med mera.

Men de finns de som vill något annat. Under de fem år som Europaparlamentet arbetat sedan förra valet har den borgerliga och konservativa svenska högern inte röstat för något förslag som skulle garanterat kvinnor i Sverige eller inom EU grundläggande minimivillkor och rättigheter enligt en rapport ifrån Arena Idé – Slaget om arbetsmarknaden. 

De svenska socialdemokraterna tillhör partigruppen det progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet. Tillsammans är det de som stått och står upp för kvinnors rättigheter.

26 maj är det ditt val och din röst som påverkar hur EU ska komma att se ut.