Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Friska brandmän – arbetsmiljöprojekt som räddar liv

Friska brandmän är ett projekt för att förbättra arbetsmiljön för personalen i Räddningstjänsten.

2015-09-07 | Projektet Friska brandmän drivs av Kommunal (fackförbund för heltids- och deltidsbrandmän) och Brandmännens riksförbund (BRF, förbund för deltidsbrandmän) tillsammans med arbetsgivarna SKL och Pacta med Arbetsmiljöverket (AMV) och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) som referensgrupp.

Utgångspunkten för projektet är att förhindra att brandmän drabbas av sjukdomar senare i livet. Det är känt sedan länge att brandmän i högre utsträckning än andra yrkesgrupper drabbas av vissa typer av farliga sjukdomar. Det har med arbetsmiljön att göra, inte bara på brandplatsen utan även på brandstationen.

Skellefteåmodellen är grunden

Projektet har arbetat med Skellefteåmodellen som går ut på att utveckla rutiner som alla kan följa och att alla arbetar på samma sätt och efter en viss modell efter varje brand. När släckningsarbetet är klart byter brandmannen sina kontaminerade arbetskläder mot rena kläder. De kontaminerade arbetskläderna stoppas direkt i påsar och tas med till brandstationen för tvätt. Metoden gör att andra brandmän inte exponeras för de cancerogena ämnena i omklädningsrummet. Även utrustning och brandfordon saneras.

Projektet med att förbättra arbetsmiljön har fått Good Practice Award som delas ut av Europeiska arbetsmiljöbyrån. Nu har även en bok kommit ut: ”Friska brandmän – Skellefteåmodellen förbättrar arbetsmiljön” av Stefan Magnusson och David Hultman.

Mer information

Webbplats för projektet Friska brandmän

Ladda hem boken ”Friska brandmän – Skellefteåmodellen förbättrar arbetsmiljön”

Läs om projektet Friska brandmän på engelska

Ladda hem boken om Friska brandmän-projektet på engelska: "Healthy Firefighters : the Skellefteå Model improves the work environment"