Frågor och svar om kampanjen "Skit händer"

Från den 4 april och ca fyra veckor framåt rullar en ny så kallad gilla-kampanj för Kommunal på TV4, Discovery, TV4 Play, YouTube och i flera olika sociala kanaler. Kampanjen fokuserar denna gång främst på yrkesgrupperna undersköterska och vårdbiträde. 

Konstnär målar med färger över ett arbetsschema.
Foto: Kommunal.

Varför driver Kommunal den här kampanjen? 

Kommunal organiserar arbetare som utför tunga lyft, klär på snoriga barn, städar, lagar mat i varma kök, släcker bränder och räddar liv. Många av dessa arbeten utförs dessutom på obekväma tider. Medlemmarna i Kommunal jobbar alla dygnets timmar, året runt. 

Men de senaste åren har vi i facket sett en skrämmande utveckling där olika typer av upphackad arbetstidsförläggning, minut- och konsultscheman, används av arbetsgivarna som ett sätt att kompensera för en alldeles för låg grundbemanning. 

Många får svårt att ta hand om sina barn eller ha ett socialt umgänge. Och vård- och omsorgssektorn har dubbelt så höga sjuktal som andra branscher. Det kan inte vara en slump. Den här filmen är ett sätt att uppmärksamma de orättvisorna. 

Vad vill Kommunal säga med filmen? 

Det filmen vill visa på är det absurda i de scheman som blir resultatet av den arbetstidsförläggning och minutstyrning som vi ser på många platser runt om i landet just nu. Ofta hanteras den av konsulter eller tjänstemän som inte vet hur jobbet fungerar, i stället för att de som arbetar i verksamheten får vara med och planera den. 

Varför är filmen så skruvad? 

Kommunal vill visa på det absurda i hur scheman och minutstyrning fungerar idag. Det är vanligt att medlemmarna i Kommunal behöver jobba delade turer, tolv timmar långa pass, varannan helg, tidig morgon direkt efter sen kväll etc – scheman som gör det omöjligt att återhämta sig på ett rimligt sätt. En arbetsdag i hemtjänsten kan bestå i att ge någon lunch på tio minuter eller att ha tre minuter för att förflytta sig från ett hem till ett annat.  Filmen verkar skruvad för att verkligheten faktiskt är ännu värre. Det finns ingen tid till att hantera vardagshändelser som en ledsen pensionär eller någon som har ramlat. Det hinns inte med på 10 minuter. 

Varför står en konstnär och skvätter färg på ett stort schema? 

Det kan ibland uppfattas som att schemaplaneringen sker på ett liknande sätt. Att personalens pass strös ut över dagarna på ett sätt som gör att det är svårt att få till en hållbar återhämtning och fritid. På vissa håll arbetar personalen till och med efter så kallade “robotscheman” som alltså är konstruerade utan mänsklig inblandning. Ett kort pass på morgonen, ett uppehåll på tre timmar och sen ett långt pass på kvällen. Nätter blandat med morgnar och eftermiddagar. Småskvättar - timmar här och där för att fylla hål i schemat. Det är många medlemmars vardag.  

Vad är det egentligen som händer i rummet med alla klockor och telefoner? 

Här vill vi peka på det absurda i dagens minutstyrning där många moment i arbetet är så hårt styrda i antal minuter, att det skapar en situation som varken är hållbar för vård- och omsorgstagare eller personal. 

Det kan handla om att behöva göra 15–20 besök per arbetspass, hos uppåt 20 olika personer. Att få sitt schema för dagen i handen på morgonen utan att veta vad som väntar, och sen klara av att servera lunch på 10 minuter och förflytta sig till någon annan på några få minuter och kanske behöva köra för fort på vägen dit. Helt enkelt en ohållbar arbetssituation.  

Är det inte stressigt även för cheferna som ska lägga scheman?  

Jo, det kan det absolut vara. Det är inget lätt jobb att få ihop en arbetstidsförläggning. Men det skulle vara mycket enklare att ta hjälp av de anställda på arbetsplatsplatsen. Om schemat gjordes i arbetsgruppen på arbetsplatsen tillsammans med chefen, och grundbemanningen höjdes, skulle belastningen minska även för cheferna.  

Vad är det för personer som sitter med huvudena nerstuckna i sanden? 

Det ska föreställa makthavarna som inte tar ansvar för den situation som råder i vård och omsorg just nu. Makthavarna skulle ha möjlighet att förändra och skapa bättre arbetsvillkor, till exempel genom att ge facket mer inflytande och flytta arbetstidsförläggningen till de som bäst kan verksamheten – och kan också se till att budgetöverskottet går till rätt saker i verksamheten. 

Vad är det som sticker ut från den låsta dörren? 

Bakom den låsta dörren ser vi budgetöverskottet som samlas på hög i kommuner och regioner, i stället för att användas för att förbättra villkoren i verksamheten. 

Varför kommer det ett får gående i korridoren? 

Ja, det undrar vi också… kan det vara nån av dem som jobbar på höjdarvåningen? 

Vad är det för hjärta med i slutet av filmen – vad vill Kommunal säga med det? 

Hjärtat som ligger i slutet av filmen är i Ukrainas färger. Med detta hjärta vill vi visa solidaritet med det ukrainska folket och dess fackföreningsrörelse. 

Kommunal har tillsammans med flera fackförbund fördömt Rysslands invasion av Ukraina, manifesterat och demonstrerat mot kriget och samlat in pengar till bland annat Olof Palmes minnesfond för att hjälpa krigets offer. Förbundet skänker också pengar till stöd för Ukraina, genom det globala fackets solidaritetsfond samt genom UNHCR, FN:s flyktingorgan. 

Stöd gärna Palmecentrets insamling för fred och frihet i Ukraina 
www.palmecenter.se/insamling-ukraina Swishnr: 123 240 60 72, märk gåvan Ukraina. 

Var syns kampanjen? 

Kampanjen består av en film i lite olika längder som går på TV4, Discovery, TV4 Play, YouTube och Twitch samt i sociala kanaler (Facebook, Instagram, TikTok och Snapchat). Filmerna går även att se på kommunal.se/skithander

Varför har filmerna på Instagram och Facebook andra budskap än till exempel filmerna på TV4? 

Instagram och Facebook tycker att ”Skit händer” och varianter på detta uttryck är för grovt språk för deras plattformar. Eftersom vi tycker att situationen i vård och omsorg kräver dessa ”kraftuttryck” har vi ändå valt att jobba vidare med budskapen. Men eftersom vi ändå vill kunna sprida kampanjen på dessa plattformar får vi här skruva lite på texterna för att kampanjen inte ska bli stoppad. 

Vad gör Kommunal för att förbättra villkoren inom vård och omsorg? 

Kommunal bedriver mycket jobb på både kort och lång sikt för att förbättra arbetsvillkoren för medlemmarna. Vi jobbar för bättre kollektivavtal, vi bedriver påverkansarbete gentemot politiker och andra beslutsfattare och vi hjälper de enskilda medlemmar som har råkat ut för saker. Arbetstidsförläggningen så klart ska följa kollektivavtal och lag, och det är en lokal fråga som hanteras mellan arbetsgivaren och lokala fackliga representanter. Därför är att det viktigt att organisera sig på arbetsplatsen och ta hjälp av sin sektion. Tillsammans gör vi skillnad!  

Hur blir jag medlem i Kommunal? 

Här kan du redan idag bli medlem i Kommunal för att bidra i kampen mot ohållbara arbetstider och dåliga villkor. Tillsammans är vi starka!  

Kommunal.se/bli-medlem

Dela sidan