Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Frågor och svar om autorisation i Danmark

Kommunal har intervjuat två danska undersköterskor, den ena arbetar inom äldreomsorgen och den andra på sjukhus. De berättar om hur autorisation har påverkat dem och samhället.

Höjd status med en reglering

Roller: danska undersköterskor

Undersköterskelegitimation i Danmark - Patientsäkerhet textad

Hur länge har autorisation (motsvarigheten till legitimation) funnits i Danmark?

Autorisation undersköterskor (sosu-assistenter) har funnits i Danmark sedan 2008.

Hur lång är yrkesutbildningen i Danmark?

Danmarks utbildningsystem skiljer sig från Sverige. När man läst klart grundskola väljer man gymnasiet eller yrkesutbildning. Utbildning till sosu-assitent finns inom ungdomsutbildningen och vuxenutbildningen.

Vuxna med yrkeslivserfarenhet kan validera delar av utbildningen. Det gör att utbildningslängden på vuxenutbildningen varierar beroende på erfarenhet. Ungdomsutbildningen är 2 år, 9 månader och 3 veckor, det vill säga längre än i Sverige. 

Vad står sosu-assistent för?

 Det står för social- og sundhedsassistent och notsvarar Sveriges undersköterska. 

Finns det sosu-hjälpare (vårdbiträden) på sjukhus? 

Nej sosu-hjälpare (vårdbiträde) finns bara inom äldreomsorgen.

Hur många utbildar sig i Danmark till sosu-assistenter (undersköterskor)?

Sosu-utbildningen är Danmarks mest populära yrkesutbildning och årligen examineras cirka 10 000 personer. Sett i förhållande till Danmarks och Sveriges befolkningsstorlek innebär detta att det i Danmark examineras tre gånger fler personer årligen. Det råder i stort sett balans mellan tillgång och efterfrågan på sosu-assistent.

Om Sverige hade samma dimensionering och examination från undersköterskeutbildningen som Danmark, i förhållande till ländernas befolkning, skulle tillgången till yrkesutbildade undersköterskor mer än väl tillgodose beräknad efterfrågan på cirka 16 000 examinerade per år.  (SOU 2017:21, s. 393-394). Samma dimension i Sverige skulle väl tillgodose den beräknade efterfrågan på undersköterskor.

Kan en auktorisationen (legitiamtionen) dras in?

Ja om personen uppvisat grov försummelse eller oaktsamhet kan styrelsen för patientsäkerhet via domstol dra in legitimatinen tillfälligt eller permanent. Detta är dock väldigt ovanligt. Något vanligare är att personen sätts under övervakning om man misstänker att man utgör ett hot mot patientsäkerheten. 

Kan vem som helst kalla sig sosu-assistent (undersköterska)?

Nej, det är en skyddad yrkestitel i Danmark.

Hur tar man ut sin legitimation som sosu-assistent (undersköterska)?

För att få kalla sig sosu-assasistent måste ha söka sin legitimation, vilket man kan göra efter att man har avslutat och fått sin utbildning godkänd.  Det kostar cirka 300 danska kronor som man betalar vi ansökningstillfället, därefter får man ett auktorisations-ID. 

Vad händer om man inte ansöker om sin legitimation efter utbildningen?

Om man väljer att inte ansöka om legitimation så blir man istället sundhedsmedhjælper (motsvarar vårdbiträde).