Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Frågor och svar angående uppskjutna avtalsförhandlingar med SKR

Här hittar du svar på några vanliga frågor med anledning av de uppskjutna avtalsförhandlingarna.

Varför har Kommunal skjutit upp avtalsförhandlingarna med SKR?

Sverige befinner sig i just nu i en allvarlig kris. Medlemmarna i Kommunal är fullt upptagna med att ta samhället igenom den. I det läget fungerar det inte att mobilisera för en avtalsrörelse, av två enkla skäl: Medlemmarna som ingår i avtalsdelegationerna kan inte lämna sina jobb i frontlinjen mot coronaviruset, och vi kan inte använda konfliktåtgärder för att sätta press på arbetsgivarna.  

Genom att skjuta fram avtalsförhandlingarna till hösten kan vi förhandla med full kraft, och visa på de viktiga insatser medlemmar gjort under krisen. Det gör oss till en ännu starkare part.

Men de som sköter förhandlingarna är väl inte ute på arbetsplatserna?

Jo - Kommunal är en demokratisk organisation.  Kommunals avtal ska alltid godkännas av medlemmarna via våra avtalsdelegationer med yrkesverksamma medlemmar från hela landet. I dagsläget kan vi inte samla delegationerna på grund av smittorisk och att delegationsmedlemmarna inte får ledigt från sina jobb, och då kan vi heller inte förhandla.

Är det inte ett guldläge att förhandla nu, när det är så tydligt att vi behövs?

Ett fackförbund behöver alltid kunna sätta press på motparten om man inte kommer överens, och det kan man göra i form av till exempel övertidsblockad eller strejk. Det är grundläggande för att kunna vara stark vid förhandlingsbordet.

Att ta till dessa åtgärder är förstås orealistiskt när Sverige befinner sig i ett krisläge som kräver att alla tillsammans tar ansvar. Vi skulle äventyra människors hälsa och liv. Under en avtalsrörelse är det viktigt att Kommunal har allmänhetens stöd, och det kommer vi att ha i ännu högre grad för att vi tar ansvar när vi behövs som mest.

Innebär det att det inte blir någon löneökning eller blir det retroaktivt?

Retroaktivitet blir en fråga som vi självklart tar med oss in i förhandlingarna när de tas upp till hösten.

Hur länge skjuts förhandlingarna upp?

Förhandlingarna kommer att starta den 1 oktober. Det nuvarande avtalet är förlängt (prolongerat kallas det på fackspråk) till den 31 oktober.

Kommer det finnas några pengar kvar i kommuner och regioner i höst?

Vi tar inte hänsyn till arbetsgivarens ekonomi, det har vi aldrig gjort i förhandlingar. Vårt mål är att ta ut det som behövs till medlemmarna i Kommunal. När det gäller kostnader på grund av coronakrisen så har ju också regeringen lovat att skjuta till pengar.