Hoppa över menyn och gå direkt till innehåller
Anpassa

Bli skyddsombud!

Medlem i Kommunal
Medlem i Kommunal.
Foto: Magnus Skoglöf
Varje arbetsplats med fem eller fler anställda ska ha ett skyddsombud. Det regleras i den svenska arbetsmiljölagen. Skyddsombud är ett förtroendeuppdrag som man blir vald till.

Vad gör ett skyddsombud?

Frågor som rör arbetsmiljön är skyddsombudets område. Det kan gälla den fysiska arbetsmiljön - som lokaler, ventilation, maskiner, tunga lyft och andra arbetsuppgifter som sliter på kroppen. Det kan också handla om verksamhetens organisation, scheman, hot och våld, den psykosociala arbetsmiljön, stress, brist på uppskattning eller otydligt ledarskap.

Skyddsombud har en viktig roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet hos arbetsgivaren och deltar i till exempel skyddsronder.

Ett skyddsombud kallas också för arbetsmiljöombud.

Arbetsgivaren har ansvaret

Arbetsmiljölagen kräver att det ska finnas ett skyddsombud som representerar de anställda i arbetsmiljöarbetet hos arbetsgivaren. Men det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön.

Ett skyddsombud kan begära arbetsmiljöåtgärder och till och med stoppa en verksamhet om det finns en omedelbar och allvarlig risk för någons liv eller hälsa.

Utbildning för skyddsombud

Arbetsgivaren ansvarar för att du som skyddsombud har utbildning för att klara uppdraget. Kommunal har också flera skräddarsydda utbildningar för dina olika uppdrag.

Hur utses ett skyddsombud?

Det är alla anställda som utser vem som ska vara skyddsombud. På en arbetsplats där Kommunal är avtalspart är det Kommunals sektionsstyrelse som väljer och meddelar arbetsgivaren vem som är utsedd och för vilket område personen är skyddsombud. Mandatperioden för ett skyddsombud är tre år.

Kontakta din sektion av Kommunal om du är intresserad av att bli skyddsombud och om du har fler frågor. Du kan se vilken sektion du tillhör genom att logga in på Mina sidor.