Hoppa över menyn och gå direkt till innehåller
Anpassa

Filmen - på de äldres villkor

Vi får följa arbetet på Skönsmons hemtjänst i Sundsvall, som mycket framgångsrikt organiserat om sitt arbete.

Filmen ”På de äldres villkor” visar hur hemtjänsten kan organiseras på ett sätt som gör att de äldre är nöjda med hemtjänsten och personalen är nöjda med sin arbetssituation.

Vi får följa arbetet på Skönsmons hemtjänst i Sundsvall, som mycket framgångsrikt organiserat om sitt arbete. Det nya arbetssättet utvecklades i samband med att Skönsmons hemtjänst bestämde sig för att arbeta utifrån Vanguard metoden. I praktiken innebär förändringen att personalen tar mer ansvar, bland annat för planeringen av de insatser som vårdtagarna fått biståndsbedömda.

I filmen möter vi äldre vårdtagare som berättar hur hemtjänsten har förändrats till det bättre, både vad det gäller personalens kontinuitet och deras möjligheter att påverka hur och när de biståndsbedömda insatserna utförs. Vi möter också vård och omsorgspersonal, chefer och kommunens tjänstemän som berättar om vad som är bra med arbetssättet och hur kommunen lyckats uppnå både nöjd personal, nöjda vårdtagare och en ekonomi som håller. Filmen visar även på kommunens interna svårigheter vid förändringsarbete.

Syftet är att medlemmarna tillsammans med sektionsföreträdarna tillsammans ska reflektera och formulera gemensamma krav, som sedan ska drivas av Kommunals fackliga företrädare mot arbetsgivare och politiker.

Här kan du se filmen.

Ladda hem den korta versionen(dropbox)

Ladda hem den långa versionen(dropbox)