Avtalsrörelsen | Så fungerar det när ett avtal är klart