Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

"Facklig organisering ger människor världen över större inflytande över sina liv"

På vilket sätt gör Kommunal skillnad i Europa? I takt med att allt fler multinationella företag etablerar sig inom offentliga branscher måste även fackförbunden arbeta mer gränsöverskridande. Kommunal verkar för ett solidariskt Europa där välfärdsarbetarnas rättigheter prioriteras. Vi ingår i federationen för offentliganställda i Europa, EPSU, som bland annat hjälper mindre förbund att utvecklas.

EPSU verkar för offentliganställdas rättigheter som samtalspart till EU-kommissionen och Europaparlamentet i frågor som rör offentliganställda. EPSU är också en aktiv aktör i Europafacket, EFS, den gemensamma fackliga samorganisationen för löntagare i Europa.

Solidaritet ger styrka

Kommunals ordförande Tobias Baudin menar att Kommunals europeiska engagemang i grunden handlar om att ge löntagare makt över sina liv:

Det är fantastiskt att se hur facklig organisering ger människor världen över större inflytande över sina liv genom högre löner och bättre arbetsvillkor. Vi har en modell som gör skillnad. Var än fackliga rättigheter kränks måste vi som rörelse stå upp för varandra, säger Tobias Baudin.


Kommunal delar med sig

Jämfört med många andra fackliga organisationer är Kommunal ett stort förbund. Därför kan vi hjälpa mindre resursstarka förbund, bland annat med utbildningar i medlemsrekrytering.

- Olika fackliga organisationer har olika förutsättningar och intressen. Men självklart har Kommunal mycket att både tillföra och lära oss genom de samarbeten vi ingått.

Säkrare jobb med gemensamma regler

Genom EU förbinder sig Sverige att följa en rad regler och direktiv som påverkar arbetsmarknaden. Kommunal deltar i EPSU:s arbete för att påverka hur direktiven utformas, och hur de sedan införs i nationell lagstiftning. Men Kommunal agerar också mer direkt i olika kommittéer, till exempel för vården. Där har Kommunal medverkat till att ta fram ett europeiskt regelverk för hantering av stickskador i vården. Detta gör jobbet säkrare för personal som arbetar i olika länder.

Otrygga jobb – en europeisk utmaning

I Sverige driver Kommunal kravet att avskaffa allmän visstidsanställning, som är den mest otrygga anställningsformen på arbetsmarknaden idag. Runt om i Europa pågår liknande diskussioner om hur löntagarnas villkor försämras av låga löner och tillfälliga anställningar. Allt oftare talar man om prekariatet, den grupp i samhället som har svårast att kunna planera sitt liv och förutse sina inkomster.

- Idag oroar sig många, även de som jobbar heltid, för hur ekonomin ska gå ihop. Jag hör unga medlemmar i Kommunal oroa sig för pensionen. Så ska det bara inte se ut. Det ska löna sig att arbeta, i Sverige såväl som i övriga Europa. Det är något som jag och Kommunal jobbar stenhårt för.


/Tobias Baudin intervjuad av Malin Hanson

Vad är EPSU?

Europeiska federationen för offentliganställdas förbund. EPSU är den största branschfederationen inom Europafacket och representerar fler än 265 fackförbund i den offentliga sektorn och ca 8 miljoner medlemmar i drygt 40 länder.

EPSU European Federation of Public Service Unions