Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Kommunal kommenterar regeringens utredningar om trygghet och omställning

Bild på Tobias Baudin.
Tobias Baudin, Kommunals förbundsordförande.
Foto: Fredrik Sandin Carlson.
2021-06-07
Idag överlämnades resultatet av de tre parallella utredningarna om genomförandet av den överenskommelse om trygghet och omställning som Kommunal, If Metall, PTK och Svenskt Näringsliv slöt i december förra året. De tre utredningarnas uppdrag har varit att omsätta parternas principöverenskommelse till lagstiftning och på de tre områdena anställningsskydd och tillhörande frågor, en ny omställningsorganisation som ska erbjuda och finansiera grundläggande omställnings- och kompetensstöd samt ett nytt och parallellt offentligt studiestöd.

-    Nu finns det reformförslag som skulle stärka visstidsanställdas trygghet på arbetsmarknaden, skapa ett robust paket kring omställning och utbildning och skapa ordning och reda när det gäller missbruket av ofrivilligt sänkt sysselsättningsgrad. Detta är ett rejält steg på vägen mot ökad trygghet för medlemmarna i Kommunal, säger Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal. 

Förslagen i utredningen Ett nytt och parallellt offentligt studiestöd innebär att det avsätts riktiga resurser och skapas ett fungerande regelverk kring vem som får möjlighet att utbilda sig. Det är många medlemmar i Kommunal som saknar rätt utbildning för sitt yrke, många som längtar efter att få utvecklas i sitt yrke. 

-    Förslaget innebär att det bli möjligt att vidareutbilda sig med lön efter att ha arbetat 8 år på till exempel ett äldreboende eller en förskola. Det är så otroligt värdefullt för individen och något jag vet att många medlemmar i Kommunal vill. Men det är också grundläggande för att svensk arbetsmarknad även i framtiden ska vara livskraftig, flexibel och trygg, säger Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal. 

Kommunal menar att de tre utredningarna på ett bra sätt speglar parternas överenskommelse och skapar en bra helhet. För första gången på flera decennier finns nu ett politiskt förslag som stärker tryggheten på arbetsmarknaden för medlemmarna i Kommunal. 

-    Det är tydligt att när Kommunal är med vid förhandlingsbordet så hamnar medlemmarnas trygghet i fokus och för första gången på år finns det nu reformförslag som stärker arbetarkvinnornas ställning på arbetsmarknaden. Så här långt hade vi aldrig nått om Kommunal suttit passivt vid sidlinjen, säger Johan Ingelskog, avtalssekreterare Kommunal.

De utredningar som nu presenteras är bokstavsutredningar:

  • Anställningsskydd och tillhörande frågor
  • Ett nytt och parallellt offentligt studiestöd
  • Grundläggande omställnings- och kompetensstöd

För mer information om innehållet i överenskommelsen: www.kommunal.se