Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

En annan välfärd är möjlig

2021-05-05
Uttalande från Kommunal Stockholms läns representantskap 24 april 2021.

Medlemmarna i Kommunal Stockholms län har nu stått mitt i coronastormen i över ett år. Vi har arbetat på sjukhusen, i äldreomsorgen, i brukares egna hem, i kollektivtrafiken, på förskolor och skolor. Vi har sett smittvågorna komma gång på gång. Vi har sett IVA-avdelningar fyllas med sjuka. Vi har sett brukare och patienter dö på äldreboenden och sjukhus. Vi har sett hur det har varit fortsatt trångt på de bussar som de som inte kan jobba hemifrån tar. Vi har stått i främsta linjen när pandemin sköljt över samhället. Vi har sett kollegor bli sjuka och dö.

Vi har också sett hur vår trygghet har nedvärderats under året. Vi såg under pandemins inledande månader hur anställda i äldreomsorgen inte fick den skyddsutrustning som behövdes. Vi ser ett år in i pandemin hur bussbolagen sätter upp plexiglas vid förarplats för att kunna öppna framdörrarna, trots att bussförarna protesterar mot den försämrade sikt som det innebär. Inte sällan har dessa försämringar av kommunalarnas arbetsmiljö skett med myndigheters goda minne.

Trots att vi har varit de som hållit samhället rullande under pandemin och trots att applåderna har ekat ser vi inte att förutsättningarna för välfärden har förbättrats. Kommunerna och regionen i Stockholms län går med enorma överskott på grund av de pengar som regeringen har skjutit till. Ändå görs det inte satsningar för att förbättra kommunalarnas arbetsmiljö och arbetsvillkor.

Vi ser fortfarande hur alldeles för många har ofrivilliga viss- och deltidsanställningar. Vi ser fortfarande en alldeles för låg personaltäthet i stort sett överallt. Vi ser hur kollegor slits ut både fysiskt och psykiskt i sina arbeten.

Vi skulle kunna ha en välfärd värd namnet. Men då måste välfärden och välfärdsarbetarna prioriteras.

Vi kräver en välfärd värd namnet.

Vi kräver ett stopp för de besparingar och den kortsiktighet som politikerna saluför som effektiviseringar.

Vi kräver trygga anställningar, en god arbetsmiljö och löner som går att leva på. Lika villkor för lika arbete oavsett arbetsgivare.

Vi kräver att det görs riktiga satsningar på välfärden och att mer resurser skjuts till.

Pandemin har visat att vi inte kan fortsätta som förr. En annan välfärd är möjlig.