Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Ditt nya avtal - Arbetsgivaralliansen vård och omsorg

Kvinna tittar in i kameran
Foto: Jonathan Bergqvist, AHA-produktion
2020-12-08
Kommunal har tecknat kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Arbetsgivalliansen för branschen vård och omsorg. Avtalet ger löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden. Utöver det kommer månadsanställda att få ett engångsbelopp på 6000 kr före skatt för år 2020. Det finns även villkorsförbättringar som handlar om sänkt veckoarbetstid för dig som jobbar vardagar och helg samt sänkt veckoarbetstid för dig som jobbar ständig natt. Avtalet gäller mellan den 1 maj 2020 till den 30 april 2023.

Hur stora blir löneökningarna?

Sammanlagt ger avtalet ett löneutrymme på 5,4 procent på under avtalsperioden. Det är två lönerevisioner under avtalsperioden.

 • 1 maj 2021 med 3,4 procent som motsvarar ett löneutrymme på 891 kr beräknad på heltid.
 • 1 maj 2022 med 2 procent vilket motsvarar ett löneutrymme på 542 kr beräknat på heltid.

Engångsbelopp

Ett engångbelopp betalas ut till alla månadsavlönade om 6000 kr innan skatt.

Engångsbeloppet betalas ut till månadsavlönade som varit anställda under perioden 1 maj – 31 december 2020. Arbetar du deltid så regleras engångsbeloppet på din sysselsättningsgrad. Exempel: Jobbar du 50 procent så får du 3000 kr före skatt.

Engångsbeloppet betalas ut med decemberlönen.

Vilka får ta del av engångsbeloppet på 6000 kr?

För att få ta del av engångsbeloppet ska du jobba inom Arbetsgivaralliansen kollektivavtal Vård och omsorg. Du ska vara månadsavlönad arbetstagare, alltså inte anställd med timlön.

Engångsbeloppet har Kommunal förhandlat fram för hela kollektivet. Beloppet betalas ut av arbetsgivaren.

Timanställd

För timavlönad personal kommer lokala rutiner hos varje enskild arbetsgivare att titta på detta vid sidan av löneavtalet. Vänd dig till din sektion för att ta reda på hur om du omfattas. Du hittar kontaktuppgifter till din sektion på Mina sidor.

Föräldraledig och sjukskriven

För sjukskrivna och föräldralediga med planerad återgång till arbetet under 2021 betalas engångsbeloppet ut när du är åter i tjänst i förhållande till sin sysselsättningsgrad.

Beskattning

Engångsbeloppet beskattas som inkomst av tjänst. Det går inte att svara på exakt hur mycket varje enskild person ska skatta på beloppet.

Har du andra frågor om engångsbeloppet?

Ta kontakt med din chef och / eller din lokala sektion i Kommunal. Du hittar kontaktuppgifter till din sektion på Mina sidor.

Hur fungerar löneprocessen? När får jag veta vad jag får i löneökning?

Lönerna kommer att förhandlas vid två tillfällen under avtalsperioden. Detta kallas lönerevision. Till varje gång beslutar de centrala parterna om ett utrymme i kronor som är en så kallad ”insamlingsmodell”. Det betyder att när lönerna sedan kan förhandlas på lokal nivå mellan Kommunal och din arbetsgivare räknar man ihop summan för alla heltidsanställda med månadslön till en gemensam pott. Exempel: för en arbetsplats med 10 personer och med ett utrymme på 891 kronor, blir potten 8910 kronor. För deltidsanställda beräknas beloppen proportionellt till din anställningsgrad. Sedan fördelas potten mellan de anställda. Föredelning av potten är individuell och differentierad utifrån de lönekriterier som finns på din arbetsplats. Olika personer kan få olika mycket löneökning och det finns inga garantier för löneökningar för alla.

Har det blivit några villkorsförbättringar i avtalet?

Ja, det nya avtalet innehåller flera villkorsförbättringar.

 • Sänkt veckoarbetstid för dig som är schemalagd vardagar och helger
  Veckoarbetstid sänks från 38,15 timmar / veckan till 37 timmar/vecka. Det gäller dig som är schemalagd både dag, kväll och helger. Förändringen börja gälla den 1 januari 2022.
 • Sänkt veckoarbetstid för dig som jobbar ständig natt
  Om du enbart jobbar natt så sänks din veckoarbetstid från 36 timmar/veckan till 34,20 timmar/vecka. Förändringen börjar gälla den 1 januari 2022.
 • Föräldralön
  Kvalificeringstiden om anställning i minst 6 månader för att få föräldralön tas bort ur kollektivavtalet.
 • Betald ledighet vid särskilda tillfällen
  Utökade möjligheter till betald ledighet för en eller flera dagar, till exempel vid hastigt påkommande sjukdom hos nära anhörig eller vid nära anhörigs bortgång samt begravning, gravsättning och bouppteckning.
 • Besök hos barnmorska på arbetstid
  Besök på barnmorskemottagning kan få ske på arbetstid när verksamheten så tillåter.
 • Semester
  Arbetsgivaren ska meddela när du ska få din huvudsemester senast tre månader innan den börjar, i semesterlagen står det två månader.

När kommer min nya lön?

Den första lönerevisionen är den 1 maj 2021. När det centrala avtalet nu är klart så kommer det ske lokala förhandlingar på din arbetsplats. Om de löneprocessen drar ut på tiden så får du din nya lön retroaktivt från den 1 maj 2021.

Varför får vi ingen löneförhöjning i år?

Månadsanställda kommer att få ett engångsbelopp för 2020.

Alla kollektivavtal som skulle ha förhandlats under våren 2020 förlängdes på grund av den väldigt osäkra situation som pandemin skapade. Nu när avtalen går ut och har förhandlats igen har vi som vanligt haft ”märket” att förhålla oss till (alltså industrins avtal som sätter normen för alla avtal på svensk arbetsmarknad). Men förutom märket har vi även behövt förhålla oss till att inget avtal ska gynnas eller missgynnas av att vara förlängda olika långt. Det hänger ihop med hur länge avtalet blev förlängt, och därför får en del avtal lönerevision tidigare och andra senare, helt enkelt för att jämna ut de olika förlängningarna.

Självklart hade det ju varit allra bäst om vi hade kunnat förhandla i våras som planerat, men under de omständigheter som rådde då gick inte det.

Vilka frågor kommer det att jobbas särskilt med under avtalsperioden

 • Heltidsarbete som norm.
  En partsgemensam arbetsgrupp ska utreda möjligheten för att ha heltidsarbete som norm från och med 2023.
 • OB och jourersättning
  En annan form av OB-ersättning och jour ska utredas för att förbättra och förtydliga ersättningarna. Detta arbete ska vara avslutat 31 december 2022.
 • Arbetstidskonto
  Parterna ska utreda möjligheterna att upprätta en form av arbetstidskonto. Det finns flera olika modeller av arbetstidskonto men vanligast är att en procentsats av löneutrymmet avsätts till ett individuellt arbetstidskonto. Avsättningen kan disponeras av medarbetaren enligt de tillåtna alternativ som ska anges i kollektivavtalet, t ex i form av betald ledighet, pensionsavsättning eller i kontant lön.

 • Partsgemensamt information av Samverkansavtalet
  Parterna ska under våren/sommaren 2021 planera in partsgemensamma möten för att arbeta fram en informationsplan för att stärka förståelsen och tillämpningen av Samverkansavtalet.

Vad händer med OB-taket?

Det kommer att höjas med 5,4% under avtalsperioden. Det sker i två omgångar, första gången 1 oktober 2021 och andra gången 1 oktober 2022.

Kommer lägsta lönerna att höjas?

Det kommer att höjas med 5,4% under avtalsperioden. Det sker i två omgångar, första gången 1 oktober 2021 och andra 1 oktober 2022.