Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Ditt nya avtal - KFO - arbetsintegrerande sociala företag (före detta arbetskooperativ)

Kvinna som tittar in i kameran
Foto: Jonathan Bergqvist, aha-produktion
2020-12-01
Kommunal har tecknat kollektivavtal för arbetsintegrerande sociala företag med arbetsgivarorganisationen KFO. Avtalet ger löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden. Utöver det finns villkorsförbättringar som handlar om betalda fridagar från det att man fyllt 40 år, förkortad arbetstidsmått vid oregelbunden arbetstid samt att kravet på skriftlig försäkran vid sjukdom tagits bort. Avtalet gäller mellan den 1 november 2020 till den 30 september 2023.

Hur stora blir löneökningarna?

Sammanlagt ger avtalet ett löneutrymme på 5,8 procent under avtalsperioden. Det kommer ske två lönerevisioner under perioden. 

  • 1 januari 2021. Löneutrymme på 648 kr vilket motsvarar 3 procent. 
  • 1 september 2022. Löneutrymme på 618 kr vilket motsvarar 2,8 procent.

Hur fungerar löneprocessen? När får jag veta vad jag får i löneökning?

Lönerna ska förhandlas vid två tillfällen under avtalsperioden. Detta kallas lönerevision. Till varje gång beslutar de centrala parterna om ett utrymme i kronor som är en så kallad ”insamlingsmodell”. Det betyder att när lönerna sedan ska förhandlas på lokal nivå mellan Kommunal och din arbetsgivare räknar man ihop summan för alla tillsvidareanställda med månadslön till en gemensam pott. Exempel: För en arbetsplats med 10 personer och med ett utrymme på 648 kronor, blir potten 6 480 kronor. Sedan fördelas potten mellan de anställda. Olika personer kan få olika mycket löneökning och det finns inga garantier för löneökningar för alla.

Har det blivit några villkorsförbättringar i avtalet? 

Ja det nya avtalet innehåller flera villkorsförbättringar. 

Ändrat heltidsmått vid oregelbunden arbetstid

För dig som jobbar oregelbunden arbetstid, det vill säga  om du är schemalagd på helger och söndagar så sänks arbetstidsmåttet från 40 timmar/veckan till 37 timmar/veckan. 
Jobbar du rak vecka, det vill säga om du jobbar dagtid måndag – fredag, så ligger arbetstidsmåttet kvar på 40 timmar/veckan.  Förändringen börjar gälla den 1 januari 2021. 

Fridagar

Från det året du fyller 40 år så får du en betald fridag per år att ta ut under året. 
Från det året du fyller 50 år får du två betalda fridagar per år att ta ut under året. 
Från det året du fyller 60 års ålder får du 3 betalda fridagar att ta ut under året.
Förändringen börjar gälla 1 januari 2022. 

Intyg vid sjukdom

Tidigare har du behövt bevisa skriftligt att du varit sjuk för att få ut din sjuklön. Detta krav är nu borta ur kollektivavtalet och istället gäller sjuklönelagen. 

Sänkt ålder för tjänstepension

Det innebär att arbetsgivaren kommer börja avsätta pengar till din pension från att du är 22 år istället för tidigare 25 år.

Nytt samband  mellan nationaldagen och annandag pingst

Om du har jobbat på annandag  pingst och nationaldagen samma år infaller på en lördag eller söndag, så får du vara ledig en annan vardag samma år. Vilken dag det blir bestäms i samråd med din chef.

När kommer den nya lönen? 

Den första lönerevisionen sker den 1 januari 2020. Om det lokala förhandlingarna inte hinner bli klara till dess så blir löneökningen retroaktiv från den 1 januari 2021. 

Varför får vi ingen löneförhöjning i år?  

Alla kollektivavtal som skulle ha förhandlats under våren förlängdes på grund av den väldigt osäkra situation som pandemin skapade. Nu när avtalen går ut och har förhandlats igen har vi som vanligt haft ”märket” att förhålla oss till (alltså industrins avtal som sätter normen för alla avtal på svensk arbetsmarknad). Men förutom märket har vi även behövt förhålla oss till att inget avtal ska gynnas eller missgynnas av att vara förlängda olika långt. Det hänger ihop med hur länge avtalet blev förlängt, och därför får en del avtal lönerevision tidigare och andra senare, helt enkelt för att jämna ut de olika förlängningarna. 

Självklart hade det ju varit allra bäst om vi hade kunnat förhandla i våras som planerat, men under de omständigheter som rådde då gick inte det. 

De som jobbar inom regioner och kommuner fick ju löneförhöjningar redan nu i november och dessutom ett engångsbelopp som kompensation. Varför är det skillnad mellan de olika avtalen? 

Varje kollektivavtal är unikt och har sina fördelar och nackdelar. Kommunal organiserar både kommunal- och regionanställda såväl som privat anställda. Vårt allra största kollektivavtal är det med Sveriges kommuner och regioner och Sobonas största avtal, och den här gången valde de arbetsgivarna att gå oss till mötes på många av våra krav. Det var intensiva och tuffa förhandlingar, men SKR är trots allt en politiskt styrd organisation och inte ett vinstdrivande privatägt företag som många av arbetsgivarna inom Svenskt Näringsliv. Vi hade önskat att fler arbetsgivare kunde göra som SKR, men tyvärr har de inte valt att premiera sina anställda. Det finns dock inga hinder för enskilda arbetsgivare att ge sina anställda ett engångsbelopp trots att det inte regleras i avtalet.

Vilka frågor kommer Kommunal och arbetsgivarorganisationen diskutera under avtalsperioden?

Det har bildas en partsgemensam arbetsgrupp som ska utreda förutsättningarna för att höja antalet betalda semesterdagar för anställda som fyller 40 respektive 50 år. Arbetsgruppen ska vara klar senast den 31 oktober 2022. 

Vad händer med OB-tilläggen? 

Alla rörliga ersättningar kommer att höjas på 5,6% under avtalsperioden. I det tidigare avtalet fick man gå till ett annat kollektivavtal (KFO – Hälsa, vård och övrig omsorg) för att hitta information om ersättningsnivåer för till exempel OB-tilläggen. I det nya avtalet kommer de att finnas inskrivet i detta avtal. Det gör att det blir enklare att se vad som gäller för dig. 

Kommer lägsta lönerna att höjas? 

Ja, lägsta lönerna höjs om totalt 5,8% under avtalsperioden. Första höjningen kommer 1 juni 2021 (3%) och den andra höjningen 1 juni 2022 (2,8%).

Det innebär att för anställda som fyllt 19 år, om inte de lokala eller centrala parterna enas om att annat, ska lägsta lönen exklusive semesterlön som lägst uppgå till: 

  • 19 256 kr/månad eller 111:95 kr/timme till och med 2021-05-31. 
  • 19 834 kr/månad eller 115:31 kr/timme från och med 2021-06-01.
  • 20 388 kr/månad eller 118:53 kr/timme från och med 2022-06-01.

Lägst lön för anställda med fast kontant lön i yrke där arbetsgivaren kräver och arbetstagaren har yrkesförberedande gymnasieutbildning ska, om inte de lokala eller centrala parterna enas om annat, lönen vid heltid exklusive semesterlön uppgå till lägst:

  • 21 413 kr/månad eller 124:49 kr/timme till och med 2021-05-31. 
  • 22 055 kr/månad eller 128:23 kr/timme från och med 2021-06-01.
  • 22 672 kr/månad eller 131:81 kr/timme från och med 2022-06-01.

För deltidsanställda beräknas beloppen proportionellt.

Observera att lägsta lön är det minsta en arbetsgivare kan betala dig. Det finns inget i kollektivavtalet som hindrar arbetsgivaren att betala dig mer. 

Stämmer det att mitt kollektivavtal byter namn under avtalsperioden?

Ja, det stämmer. Idag heter avtalet arbetskooperativ men avtalet byter namn till arbetsintegrerande fociala Företag (ASF).

Arbetsgivarorganisationen KFO förändras snart? Vad är det som kommer ske och hur påverkar det mig?

Det stämmer att arbetsgivarorganisationen KFO kommer byta namn till Fremia den 1 januari 2021. Det kommer inte påverka dig.  

- Jag tycker att det är ett steg framåt, det känns helt okej. Två av de yrkande som jag förde fram har vi fått igenom och det känns såklart extra roligt. Det ena handlar om att det förekommer en hel del helgarbete i branschen och där har vi fått en förkortad arbetsvecka för de som jobbar oregelbundet. De andra är att all information om OB-tilläggen nu ska finnas inskrivet i avtalet, säger avtalsdelegaten Thomas Cheadle.

Varför skiljer sig avtalen åt?