Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Vanliga frågor och svar om avtalsförhandlingarna 2020

Illustration avtalsrörelsen 2020
Foto: Kommunal
Här har vi samlat de vanligaste frågorna kring avtalsförhandlingarna hösten 2020. Sidan uppdaterades senast den 8 september 2020.

In English: Questions and answers regarding the agreements negotiations 2020

Avtalsrörelsen 2020

Så fungerar en avtalsrörelse

Livechatt med Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog den 16 oktober 2020.

 

 

 

 

Livechatt med Kommunal Direkts rådgivare Ulrika tillsammans med Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog den 16 oktober 2020.

Tidigare livechatt om avtalsrörelsen:

Livechatt den 21 september 2020

Vilket kollektivavtal gäller för mig?

Är du osäker på vilket avtal som gäller för dig kan du fråga din arbetsgivare eller ringa Kommunal Direkt 010-442 70 00. Du kan även logga in på Mina sidor med Bank-ID för mer information om ditt kollektivavtal.

När kommer min löneförhöjning?

På grund av uppskjuten avtalsrörelse löper  de centrala kollektivavtalen  ut mellan den 31 oktober och den 31 december 2020.  Löneförhöjning sker efter att de centrala kollektivavtalen är tecknade. Vissa centrala kollektivavtal reglerar en lokal process innan löneförhöjning sker. 

Kommer vi få retroaktiv lön eftersom vi skulle ha fått löneökningen tidigare?  

Kommunal kommer driva det stenhårt. Tyvärr finns det inga garantier – det enda vi vet är det kommer att bli mycket tuffa förhandlingar. 

Kommunal har genom åren haft olika konstruktioner i de centrala kollektivavtalen om, när och hur löneökningarna ska betalas ut. Vilken modell det kommer att bli denna gång vet förbundet inte än. 

Men - ingen kan säga emot att de yrkesskickliga medlemmarna i Kommunal ska kompenseras för det oerhört viktiga jobb alla gör och har gjort.

Vi har jobbat stenhårt under pandemin. Nu måste väl ändå lönerna öka rejält? 

Pandemin har tydligt visat samhället vilken oerhört viktig roll medlemmarna i Kommunal har. Förväntningarna från medlemmarna är skyhöga och ingen kan längre säga emot att förbundets yrkesutbildade medlemmar måste få mer. Politiker, media och opinionsbildare har varit rörande överens om att villkoren måste bli bättre för alla som arbetar i välfärden. Kommunal ska göra sitt yttersta för att se till att politiker och arbetsgivare också levererar.

Med det sagt vet vi alla att det kommer bli stenhårda förhandlingar denna gång. Kommunal och arbetsgivarna stod långt ifrån varandra redan innan Corona slog till. Pandemin har drabbat ekonomin och lett till att företag går dåligt och många arbetstagare har förlorat sina jobb. Det leder till minskade skatteintäkter. Samtidigt har stora statliga resurser lagts på att kompensera företagens minskade intäkter. Nu kommer varningar om att det inte finns resurser att höja lönerna.

Kommunal arbetar hårt för att medlemmarnas röster ska höras och att välfärdsjobben behöver satsas på. Denna förändring kommer att kräva tid och kraft. Du som medlem är med och bygger Kommunals muskler. 

Jag är timanlönad korttidsvikarie, får jag inte löneförhöjning?

En arbetsgivare får inte göra skillnad på personer som är tillsvidareanställda och de som har tidsbegränsade anställningar. Det finns lagstiftning som skyddar i de situationerna. 

Varför har inte Kommunal startat förhandlingarna direkt efter sommaren? 

Förhandlingarna har startat men kommit olika långt beroende på vilket centralt kollektivavtal det gäller! 

När vet jag att förhandlingarna har dragit igång på mitt avtal? 

Kommunal förhandlar ett 70-tal centrala kollektivavtal under 2020. Kollektivavtalen löper ut vid olika tidpunkter vilket gör att förbundet har kommit olika långt i förhandlingarna. Alla centrala kollektivavtal ska vara klara till årsskiftet.  

Genom att hålla kontaktuppgifter och arbetsplats uppdaterade på Mina sidor  får du aktuell information rörande ditt kollektivavtal direkt i din mejlkorg. Du kan även ringa till Kommunal Direkt om du har allmänna frågor om ditt kollektivavtal, 010 442 70 00.

Så går det för ditt avtal

Vad är märket som man pratar om?

Löneökningarna i det kollektivavtal som parterna inom industrin sluter sätter nivån, det vill säga blir ett märke för lönerna i övriga centrala kollektivavtal.

Vad bestämmer löneökningarna i kollektivavtalen?

Vad ligger märket på för 2020?

Det finns ännu inget märke för 2020  eftersom parterna som tecknar industriavtalet inte är klara. 

Varför pausades avtalsrörelsen i våras? 

Genom att medlemmarna i Kommunal tar ansvar för den svåra corona-situation som pågår, så fanns inte förutsättningarna för en skarp och offensiv avtalsrörelse. 

Varför fick tjänstemännen löneökningar? Kunde inte vi också ha ”tillsvidareavtal”? 

Alla tjänstemän har inte fått löneökningar. Tillsvidareavtal reglerar inga nivåer för löneökningar, löneökningsnivåerna bestäms lokalt. Med tillsvidareavtal finns risk att förbundets medlemmar skulle få lägre löneökningar om till exempel arbetsgivare väljer att lägga större delen av de lokala löneökningarna på tjänstemän. 

Medlemmarna i Kommunal har valt att alltid ha löneökning reglerat i de centrala kollektivavtal som förbundet tecknar. 

Vad är en avtalsdelegation?  

Avtalsdelegationen består av medlemmar som berörs av aktuellt kollektivavtal och har till uppgift att vara förbundsstyrelsen behjälplig med att ta fram ett nytt kollektivavtal.

Vilka fattar beslut om att teckna nytt kollektivavtal?

Det formella beslutet om ett nytt centralt kollektivavtal tas av förbundsstyrelsen, efter rekommendation av aktuell avtalsdelegation. 

Vad händer efter att centralt kollektivavtal är tecknat?

De förändringar som är gjorda i det centrala kollektivavtalet gäller. Vissa kollektivavtal reglerar lokal förhandling innan lönehöjningar kan ske.

Vad är LO-samordningen?

Syftet med LO samordningen är att LO förbunden gemensamt driver flera skarpa avtalskrav gentemot arbetsgivarna. Ett LO-förbund som får problem i avtalsförhandlingarna kan få stöd från andra LO-förbund.

Varför är inte Kommunal en del av LO-samordningen? 

Kommunal beslutade att ställa sig utanför LO-samordningen i årets avtalsrörelse på grund av att Kommunal ville ha möjlighet att kunna kräva mer till yrkesutbildade nyckelgrupper. Det fanns inget stöd för att yrkesutbildning måste få löna sig även i välfärden, därför valde Kommunal att driva sin egen avtalsrörelse. 

Kommer det att bli strejk om vi inte får igenom våra krav?

Så länge det centrala  kollektivavtalet gäller får parterna inte gå ut i konflikt. Om kollektivavtalet löpt ut och arbetsgivaren och Kommunal inte kommit överens om ett nytt kollektivavtal så kan sista utvägen vara att varsla om konflikt. Syftet är att sätta press på motparten. Målet är att alltid få till en överenskommelse men går det inte kan Kommunal  välja att varsla om strejk eller att vägra övertidsarbete. 

Varför behöver Kommunal så många medlemmar? Även om man inte är medlem får man löneförhöjning ändå

Många medlemmar innebär en styrka för Kommunal i en avtalsrörelse. Är många av arbetstagarna inte medlemmar har de inte gett förbundet mandat att förhandla deras löner och anställningsvillkor vilket kan leda till att motparten avstår från att teckna nytt centralt kollektivavtal. Utan centralt kollektivavtal finns det ingen skyldighet för arbetsgivare att höja lönerna eller betala ersättning vid till exempel övertidsarbete eller arbete på obekväm arbetstid. 

Vad betyder prolongerat?

Att nuvarande centralt kollektivavtal är förlängt. Villkoren i kollektivavtalet fortsätter att gälla vilket till exempel innebär att man fortsätter få tillägg för OB, jour, beredskap och övertid.