Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Internationell verksamhet

Arbetsmarknaden är alltmer global. Människor reser från Thailand för att jobba i Sverige under bärsäsongen. Undersköterskor från Sverige arbetar i Norge. Internationella företag lagar mat, städar och sköter kollektivtrafik i svenska städer.

Facket – en global demokratirörelse

Kommunal samarbetar på olika sätt med fackföreningar i många länder och arbetar för att oberoende och demokratiska fack ska finnas i hela världen och ha rätt att organisera, förhandla och teckna kollektivavtal. Då kan demokratin utvecklas och möjligheten för en mer jämlik fördelning av resurser ökar. I det allt mer globaliserade arbetslivet hänger fackets styrka i Sverige ihop med den fackliga styrkan i världen - det är viktigt att den fackliga kampen och organiseringen är framgångsrik i alla länder! 

Projektsamarbete - utveckling skapas av människor i det egna samhället

Kommunal har ett stort nätverk över hela världen, det gör att vi kan bedriva framgångsrika, hållbara och långsiktiga projektsamarbeten med systerförbund i flera världsdelar. Projekten sker i samarbete med våra globala federationer och ibland tillsammans med andra svenska förbund. Projekten är huvudsakligen finansierade av Sida via Union to Union och Olof Palmes Internationella Center.

Fackliga rättigheter är mänskliga rättigheter

Medlemsländerna i FN-organet ILO har beslutat om konventioner som är en minimistandard i hela världen, bland annat fri organisationsrätt, kollektiv förhandlingsrätt, lika lön för lika arbete, förbud mot barn- och tvångsarbete. 

Världsfacket ITUC publicerar varje år rapporten Global Rights Index om läget för fackligt aktiva där de granskar rätten och möjligheten att organisera sig utan risk för att bli avskedad, övervakad elektroniskt, hotad, trakasserad, fängslad, utsatt för våld eller till och med mördad.

Global Rights Index (på engelska)

Svenska Union to Union 

Vi är aktiva i internationella federationer

Vi är medlemmar i fackliga federationer för offentliganställda, trafik och för lantarbetare – globalt, i Europa och i Norden. Gemensamt fokus är rättvisa löner, trygga jobb, rättigheter för migrerande arbetstagare, rättvis klimatomställning, jämlikhet och förstås jämställdhet inklusive att förebygga och motarbeta mäns våld mot kvinnor både på arbetsplatsen och i hemmet, fler förbund i världen ser nu det som en facklig fråga.

I Europa arbetar vi även med att stärka arbetstagarnas ställning på en marknad med fri rörlighet och med att försvara partsautonomin. I Norden samarbetar vi bland annat med gemensamma ställningstaganden för en enad nordisk röst.

Kommunal gör skillnad i världen - du kan också påverka

Var med och gör skillnad för Kommunals arbete i världen genom att till exempel skicka protestbrev, urgent action. Labour Start är en sajt med aktuella kampanjer. Oftast är det en färdigskriven text, ibland kan man skriva själv, tänk då på att det är väldigt viktigt att hålla en artigt neutral och god ton, så man inte gör mer skada än nytta. 

Kommunal i världen

Vi är med i dessa federationer:

PSI - internationell facklig organisation för offentliga tjänster

ITF - Internationella transportarbetarefederationen

IUL  - Internationella unionen för livsmedels- och lantarbetareförbund samt förbund inom hotell- och restaurangbranschen

EPSU  - Europeiska federationen för offentliganställdas förbund

ETF  - Europeiska transportarbetarefederationen

EFFAT - Europeiska federationen för fackföreningar inom livsmedelsindustrin, jordbruket, restaurang- och turistsektorerna

KNS  - Kommunalanställdas nordiska samarbete

NOFS  - Nordens offentliganställdas fackliga samorganisation

NTF  - Nordiska transportarbetarefederationen

Fler länktips

LO internationellt

Tidningen Arbetets utrikeshemsida

Union to Union

Olof Palmes internationella center

Europaportalen, bevakar svensk EU-politik

LO/TCO/Saco’s Brysselkontor

ITUC, Internationella fackliga samorganisationen 

ETUC, Europeiska fackliga samorganisationen